Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionens forskning

Tjänstevetenskap vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tjänstevetenskap, på engelska Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Vi fokuserar på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. Tjänstevetenskap som forskningsområde tar sin historiska utgångspunkt i samhällets omvandling från industri- till tjänstesamhälle och med förskjutning från varuproduktion till tjänsteproduktion. Behovet av att förstå och förklara vårt komplexa tjänstesamhälle växer och därför blir forskningen inom tjänstevetenskap betydelsefull.

Sex forskningsteman

Vår vision är att vara en världsledande forskningsavdelning inom tjänstevetenskap. Därför koncentrerar vi vår forskning kring flera aktiva forskningsområden:

Kunskapsutveckling inom olika serviceverksamheter

Vi som forskar problematiserar och utvecklar kunskap kring ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika serviceverksamheter. Vi analyserar även produktion och konsumtion av tjänster samt vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser det får. Vi lägger vidare olika perspektiv på tjänsters villkor och representation, samt studerar kommunikation och interaktion i samband med olika servicemöten. 

Vår bredd täcker många områden 

Vi har en bred tvärvetenskapliga forskningsprofil. Våra områden omfattar välfärdsforskning, interaktionsforskning, processorientering, innovation, hållbarhetsfrågor, människonära tjänster, samverkansprocesser och tjänsters professionalisering.  Forskningen är tätt kopplad till institutionens utbildningsprogram och inkluderar företeelser som turism, hotell, detaljhandel, hälsa, logistik samt jämställdhet. 

Många olika fenomen studeras

Vår vetenskapliga bredd kommer till uttryck i flera större projekt och vi studerar fenomen som shopping, hälsa, avfall, turismupplevelser, kulturarv, platsutveckling, kollektivtrafik, hållbar fiske- och kustutveckling etc. En del av vår forskning fokuserar även de pågående förändringar som sker i vår omedelbara närhet som exempelvis Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+.

 

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg