Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konsumtion och retail

Forskargruppen Konsumtion och retail fokuserar på betydelsen av sociokulturella mekanismer inom konsumtion och detaljhandel. Medlemmarna i denna grupp integrerar expertis från discipliner som tjänstevetenskap, humangeografi, etnologi, marknadsföring och konsumentkulturstudier.

Emma Samsioe i butik.

Vår utgångspunkt är att detaljhandeln är kopplad till bredare sociala och kulturella processer. För att förstå varför vissa butikskoncept, marknadsföringsmetoder, detaljhandel och produkter fungerar och andra misslyckas, måste vi förstå de sociokulturella processer som ligger till grund för detaljhandel, shopping och konsumtion.

För att förstå rollen som detaljhandeln har i samhället måste vi också förstå hur detaljhandel och utrymmen formar nutidskonsumentkultur. Vi måste alltså utforska den kulturella diskursen som detaljhandeln bygger på och undersöka vilka kulturella uppfattningar som försäljningspraxis återspeglar. Med utgångspunkt i social och kulturell teori och med hjälp av tolkande kvalitativa metoder, undersöker vi detaljhandel, shopping och konsumtionspraxis.

Vårt arbete granskar vardagliga konsumentförfaranden och den sociokulturella mekanismen som rör detaljhandeln. I undersökningen av konsumenter och konsumtion undersöker vi förändringar i konsumtionen, hur konsumenternas handlingar skapar nya typer av handel och formar marknadslogik. Viktiga teman i denna forskning är för närvarande hållbarhet, mode, digitalisering, relationen mellan handel och plats, detaljhandeln som arbetsplats och utvecklingen av staden i den digitala tiden.

Mer specifikt har forskning som utförts av denna grupp utforskat den multidimensionella karaktären av fritidshopping, undersökt och konceptualiserat hur snabbt modekonsumenter blir kompetenta aktörer på en snabbväxande marknad och studerade könsrelaterade processer som är inblandade i kvinnliga entrepreneurers arbete inom detaljhandeln.

Vi har också granskat den roll som detaljhandeln har för att främja en hållbar konsumtion, hur gröna marknadsföringsmetoder inskränker produkter med moral och sociala och kulturella mekanismer för andrahandsmarknader. Vi har också, i ett antal studier, tagit hand om den pågående digitaliseringen av detaljhandeln och undersökt, till exempel, hur smartphones ändrar shoppingbeteenden, hur butikerna digitaliseras och det framväxande fenomenet mobil betalning.

Aktuellt

 

Sidansvarig:

Associerade forskare

Christian Fuentes (fil. dr., docent) – kontaktperson

Britt Aronsson (fil. dr., lektor)

Kristina Bäckström (fil. dr., lektor)

Lena Eskilsson (fil. dr., lektor)

Cecilia Fredriksson (fil. dr., professor)

Carin Rehncrona (doktorand)

Emma Samsioe (fil. dr., lektor)

Carina Sjöholm (fil. dr., docent)

Anette Svingstedt (fil. dr., lektor)

Ola Thufvesson (fil. dr., lektor)

Devrim Umut Aslan (doktorand)

Ida de Wit Sandström (fil. dr.)


Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg