Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Logistik och supply chain management

Logistik och supply chain management utgör ett forskningstema som omfattar planering, organisering och styrning av aktiviteter i materialflödet – från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och relaterade returflöden.

Containrar i Helsingborgs hamn

Forskningen kopplat till teman utgår från en helhetssyn och ett tvärfunktionellt ledningsperspektiv med fokus på områden viktiga för effektiva flöden såsom förpackningslogistik, returhantering, hållbar distribution, transportreglering (t.ex. cabotage), kompetens och transparens i försörjningskedjor. Forskningen behandlar om både makro- och mikrologistik vilket innebär att både externa och interna flöden kopplade till värdeförädling behandlas. Fokusområdena är tätt kopplade till Helsingborgs stads framtidssatsningar inom citylogistik, cirkulär ekonomi, infrastruktur och digital handel.

Forskningen inom Logistik och supply chain management är interdisciplinär med teoribildning och metod grundade i ett systemteoretiskt angreppssätt. Temat resulterar i ny och utvecklad kunskap och förståelse i form av modeller, ramverk, tumregler och riktlinjer för näringsliv, offentlig sektor och framtida forskning. Målsättningen är att förse beslutsfattare med vetenskapligt grundade underlag som förbättrar deras verksamhet baserat på deras kunders och övriga intressenters behov och önskemål, t.ex. genom bättre service och mindre miljökonsekvenser. Vidare så tar forskningen hänsyn till olika demografiska förändringar samt ökad användning av digitala redskap och en allt mer utvecklad och använd delningsekonomi.

Temats forskning sker i samarbete med ledande internationella forskningsorganisationer inom logistik och supply chain management och i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor regionalt, nationellt och internationellt.

Sidansvarig:

ASSOCIERADE FORSKARE

Annika Olsson (Tekn. Dr., professor) – sammankallande och kontaktperson

Daniel Hellström (Tekn. Dr., docent)

Henrik Sternberg (Tekn. Dr., docent)

Eva Åström (Ek. Dr., lektor)

Mats Johnsson (Tekn. Dr., lektor)

Mikael Bergmasth (Ek. Dr., lektor)

Klas Hjort (Tekn. Dr., bitr. lektor)

Pernilla Derwik (Tekn. Lic., doktorand)

Yulia Vakulenko (Ek. Mag., doktorand)

Camilla Nyquist Magnusson (Civ. ing., doktorand)

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg