Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Organisering, ledarskap och servicearbete

Den miljö som organisationer verkar i förändras ständigt och blir med det alltmer komplex och mångtydig. Förändrade förutsättningar inbjuder till kritiska diskussioner om hur serviceorganisationer och servicearbete genomförs, utvärderas och leds. Dessutom finns viktiga utmaningar för de forskare som söker efter nya sätt att organisera och leda.

Ett möte bakom en stängd dörr.

 

Forskningstemat Organisering, ledarskap och servicearbete omfattar forskning kring ett antal centrala frågor relaterade till arbete i serviceindustrier. Vi forskar kring fenomen som organisering, styrning och ledarskap, allt utifrån ett serviceperspektiv. Forskningsområdet inkluderar, men begränsas inte till, frågor om organisatorisk förändring, kvalitet, lean, värdeskapande, organisatorisk effektivitet, human resource management, ledarskap, villkor för och upplevelser av servicearbete, professionella serviceorganisationer samt berättelser i, om och kring organisationer. 

Dessa ämnen närmar vi oss från olika infallsvinklar och i olika sammanhang utifrån multi- och interdisciplinära perspektiv som inkluderar teorier och metoder hämtade från exempelvis företagsekonomi, sociologi och etnologi.

Huvudsyftet med forskningen är att utveckla och fördjupa förståelsen av dessa fenomen. Vi utvecklar metoder, teorier och arbetssätt inom området serviceorganisering genom att analysera, problematisera och kritiskt reflektera kring de praktiker och teorier som finns i och om dessa områden.

 

Sidansvarig:

ASSOCIERADE FORSKARE

Su Mi Dahlgaard-Park (Ek. Lic., Fil. Dr., professor) – sammankallande och kontaktperson

Johan Alvehus (Ek.Dr., docent)

Erika A. Cederholm (Fil. Dr., docent)

Hervé Corvellec (Fil. Dr., professor)

Katja Lindqvist (Fil. Dr., docent)

Carin Rehncrona (doktorand)

Ulrika Westrup (Ek. Dr., docent)

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg