Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Turism och värdskap

Forskningstemat Turism och värdskap innefattar forskning med ett empiriskt fokus på turism- och hotellbranschen samt mötes- och evenemangsindustrin. Forskningen är mång- och tvärvetenskaplig, med utgångspunkt i etnologisk, företagsekonomisk, kulturgeografisk, sociologisk, tjänstevetenskaplig metod och teoribildning och har ett fokus mot plats- och destinationsutveckling, upplevelseproduktion, samt besökarens konsumtionsbeteende.

Fullt i Helsingborgs gästhamn

Plats- och destinationsutveckling handlar dels om kommunikation, dvs. marknadsföring och varumärkesbyggande, och dels om utveckling där fokus ligger på att förstå hur aktörer på olika sätt gör platsen i sig mer (eller mindre) attraktiv. Här är urbana frågor, hållbar utveckling, mångfald, organisering, sociala konsekvenser, (digitala och sociala) medias roll och relationen till kulturarv och populärkultur av intresse.

Forskningen om upplevelseproduktion fokuserar på enskilda turismverksamheter, såsom t. ex. hotell och festivaler, och behandlar aspekter kring ledarskap och innovation. Här fokuseras även på livsstilsentreprenörskap och den nya delningsekonomin. Forskningstemat innefattar också studier av besökarens konsumtionsbeteende, såsom t ex användning av digitala medier i beslutsprocesser och värdeskapande.

Forskningen siktar mot att bidra till en berikad vetenskaplig diskussion i form av att ge ett kritiskt perspektiv på turist- och besöksindustrin likväl som att ge kunskap som kan tillämpas av intressenter i turistnäringen. Såväl ett historiskt som ett framtidsinriktat perspektiv på turism och värdskap utgör därmed en viktig del i helheten.

Aktuellt

 

Sidansvarig:

ASSOCIERADE FORSKARE

Mia Larson (Ek. Dr., docent) – sammankallande och kontaktperson

Erika Andersson Cederholm (Fil. Dr., docent)

Richard Ek (Fil. Dr., docent)

Christer Eldh (Fil. Dr., lektor)

Lena Eskilsson (Fil. Dr., lektor)

Elisabeth Högdahl (Fil. Dr., lektor)

Katja Lindqvist (Fil. Dr., docent)

Fredrik Nilsson (Fil. Dr., professor)

Jan Henrik Nilsson (Fil. Dr., docent)

Stuart Reid (doktorand)

Carina Sjöholm (Fil. Dr., docent)

Malin Zillinger (Fil. Dr., lektor)

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg