Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Välfärdstjänster i välfärdssamhället

I välfärdssamhället handlar välfärdstjänster om samhällsnytta och om alla invånares rätt till en grundläggande nivå av livskvalitet. Välfärdens organisationer förväntas hålla sig inom de ramar som sätts av lagstiftning, politik och ekonomi, vilket innebär såväl krav på och begränsningar i vad som kan erbjudas i tjänster.

Photo by Hush Naidoo on Unsplash
Photo by Hush Naidoo on Unsplash

Det sägs ofta att välfärdens organisationer ständigt är i behov av förändring och utveckling, vilket bland annat har lett till nya styrformer, mer och förändrat ledarskap, ökad prestationskontroll och kvalitetsmätning och utveckling av digitala tjänster. Den offentliga sektorns roll som ensam leverantör av välfärdstjänster har också förändrats. En marknad, eller kvasi-marknad, av privata organisationer som erbjuder välfärdstjänster som alternativ till de offentliga har växt fram.

De förändrade förhållandena för produktion av välfärdstjänster medför nya och annorlunda krav på organisationerna såväl som på de människor som är en del av dem. Välfärdarbetarna befinner sig mitt i spänningsfält som är formgivande för deras vardag och genererar motsägelsefulla förväntningar på yrkesutövning, identitetsskapande och sociala relationer.

Välfärdstjänster bygger på en egalitär princip och är komplexa till sin natur. Typiskt för välfärdstjänster är svårfångade kvalitativa resultat eller effekter som visar sig först långt efter att tjänsten är avslutad. Välfärdstjänster involverar dessutom ofta många aktörer, och inte minst invånaren själv som användare. Det räcker därför inte bara att se välfärdstjänster i enskilda sammanhang. I annat fall förmedlas intryck av att välfärdstjänster är mindre sammansatta och lättare att styra, leda och organisera än vad den egentligen är.

I det här forskningstemat är vi intresserade av välfärdstjänster, välfärdsorganisationer och välfärdsarbete och dess förändrade förutsättningar och villkor. Syftet med vår forskning är att öka förståelse, fördjupa förklaringar och diskutera konsekvenser av utvecklingen inom dessa områden.

 

 

Sidansvarig:

ASSOCIERADE FORSKARE

Ulrika Westrup (Ek. Dr, lektor) – sammankallande och kontaktperson

Su Mi Dahlgaard-Park (Ek. Lic., Fil. Dr., professor)

Malin Espersson (Fil. Dr., lektor)

Katja Lindqvist (Fil. Dr., docent)

Henrik Loodin (Fil. Dr., lektor)

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg