Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Möt våra forskare

Forskarporträtt

Henrik Loodin

Henrik Loodin vid sitt skrivbord.

"Jag har alltid intresserat mig för de personer som inte har det lättast i samhället, det kan handla om de med psykisk sjukdom eller om papperslösa flyktingar. Någonstans finns en förhoppning om att få samhället att bli bättre, genom att belysa deras situation och påverka beslut som tas." 

Läs mer om Henrik Loodin och hans forskning


Emma Samsioe

Emma Samsioe vid sitt skrivbord.

"Vad jag diskuterar i avhandlingen är de mycket hängivna modekonsumenter som alltid vill få tag på det allra senaste i butikerna. Jag tyckte att det fanns förenklade antaganden om de här kvinnorna och en stereotyp bild av deras konsumtion. Jag vill försöka förstå drivkrafterna." 

Läs mer om Emma Samsioe och hennes forskning


Christer Eldh

Christer Eldh vid sitt skrivbord.

"I samband med min undervisning blev jag intresserad av frågan vad som skiljer olika hotell från varandra. De försöker skapa en aura, där det ofta är formellt och högtidligt. Då är det intressant att se vilken bild som ges i samband med att de söker personal."

Läs mer om Christer Eldh och hans forskning


Jan Henrik Nilsson

Jan Henrik Nilsson på sitt arbetsrum.

"Jag var historielärare innan jag började mina doktorandstudier i kulturgeografi. Kombinationen historia och geografi öppnar för att titta på långa linjer i utvecklingen."

Läs mer om Jan Henrik Nilsson och hans forskning


Ida Wingren

Ida Wingren på sitt arbetsrum.

"Naturresursförvaltning är komplext och i synnerhet fiskeriförvaltning! Jag tror att samhällsvetare har ett viktigt jobb att göra här. Resursförvaltning handlar om mer än beståndsuppskattning och ekonomisk effektivisering."

Läs mer om Ida Wingren och hennes forskning


Lars Nordgren

Lars Nordgren på sitt arbetsrum.

"Mitt forskningsområde är främst ledning och organisering av hälso- och sjukvård och dess processer. Praktiskt har jag också varit med som projektledare eller som sjukhuschef i sammanslagningar av universitetssjukhus och länssjukhus och sett vad som händer."

Läs mer om Lars Nordgren och hans forskning


Johan Alvehus

Johan Alvehus i sitt arbetsrum.

"Alla har gått i skolan – och alla är i någon mening experter, i alla fall på att gå i den. Skolan är något som har oerhört hög närvaro i mångas liv och i den offentliga debatten, den är något vi alla bryr oss om. Därmed blir den lätt 'contested terrain', ett omstritt fält."

Läs mer om Johan Alvehus och hans forskning


Lena Eskilsson

Lena Eskilsson i sitt arbetsrum.

"Varje projekt har på något sätt varit ett drömprojekt. Jag skulle gärna fortsätta arbeta med något gränsöverskridande, en kombination av forskning kring handel och besöksnäring och hållbarhet."

Läs mer om Lena Eskilsson och hennes forskning


Josefine Östrup Backe

Josefine Östrup Backe i sitt arbetsrum.

"Det har ju varit en tydlig trend i ett antal år att framhålla betydelsen av lokal mat och upplevelser. Jag ville titta på ett exempel på ett nätverk med olika aktörer som arbetar med att lyfta fram destinationen och stärka samverkan på en plats med hjälp av den lokala maten."

Läs mer om Josefine Östrup Backe och hennes forskning


Christian Fuentes

Christian Fuentes med sin avhandling.

"Jag gick på Handelshögskolan i Göteborg. Efterhand kom jag in på miljöspåret och blev intresserad av hur ekonomi och miljö hänger samman. I min avhandling ('Green retailing – a socio-material analysis') undersökte jag grön detaljhandel."

Läs mer om Christian Fuentes och hans forskning


Cecilia Fredriksson

Cecilia Fredriksson på sitt arbetsrum.

"I grunden är jag etnolog och konsumtionskultur är något som jag studerat sedan jag var student i slutet av 80-talet."

Läs mer om Cecilia Fredriksson och hennes forskning


Kristina Bäckström

Kristina Bäckström vid sitt skrivbord.

"Handel och konsumtion har ju en central betydelse för många människor. Därför är det intressant att få en förståelse för hur konsumenter förhåller sig till de här områdena i sin vardag. Handelns förutsättningar förändras dessutom ständigt och det gör det till ett särskilt intressant studieobjekt."

Läs mer om Kristina Bäckström och hennes forskning


Ida de Wit Sandström

Ida de Wit Sandström vid sitt skrivbord.

"Som kulturvetare och samhällsvetare gäller det att se de stora sammanhangen i de små företeelserna. Min forskning kan säga något om synen på liv och på arbete, med utgångspunkt i kön och klass."

Läs mer om Ida de Wit Sandström och hennes forskning


Mia Larson

Mia Larson på sitt arbetsrum.

"Jag har deltagit i många olika projekt. Det största var ”Framtidskuster”, där vi bland annat tittade på olika aspekter av turism och hållbar turistutveckling vid kusterna."

Läs mer om Mia Larson och hennes forskning


Anette Svingstedt

Anette Svingstedt på sitt arbetsrum.

"Min avhandling handlade om hur olika verksamhetsstrategier påverkar servicemötet eller kundmötet. Med nästan 20 års erfarenhet från det privata näringslivet vet jag hur viktigt det här mötet är."

Läs mer om Anette Svingstedt och hennes forskning


Su Mi Dahlgaard-Park

Su Mi Dahlgaard-Park vid sitt skrivbord.

"När det gäller kvalitet, så var det länge relaterat till produkter eller service. Idag är begreppet kvalitet mycket vidare än så. Vad är till exempel kvalitet i samhället?"

Läs mer om Su Mi Dahlgaard-Park och hennes forskning


Carin Rehncrona

Carin Rehncrona vid sitt skrivbord.

"De flesta känner förmodligen inte till vilka som styr på betalningsmarknaden. Jag tror att det är viktigt att förstå de olika aktörerna på marknaden – konsumenterna, handlarna och de som tillhandahåller betalningssystem – och deras förhållande till varandra och miljön som knyter ihop dem, den finansiella infrastrukturen."

Läs mer om Carin Rehncrona och hennes forskning


Torleif Bramryd

Torleif Bramryd på Institutionen för service management.

"Efterhand tyckte jag att miljökemi och urban ekologi blev allt mer intressant. Jag studerade utsläpp av tungmetaller och hur det såg ut med mark och försurning. Man kan säga att jag blev mer intresserad av vår påverkan på naturen än av hur naturen ser ut."

Läs mer om Torleif Bramryd och hans forskning


Malin Zillinger

Malin Zillinger på sitt arbetsrum.

"När det gäller metodutveckling så har vi till exempel gjort ett experiment. Med hjälp av Skype spelade vi in hur det går till när några tyska familjer sitter framför bildskärmen med uppgiften att boka och planera en resa till Ystad."

Läs mer om Malin Zillinger och hennes forskning


Mikael Bergmasth

Mikael Bergmasth vid sitt skrivbord.

"Jag har bland annat varit med på möten om busstrafiken och studerat hur man styr diskussionen, hur man lägger fram förslag, hur man löser konflikter. Jag har också intervjuat olika personer."

Läs mer om Mikael Bergmasth och hans forskning


Rui Liu

Rui Liu vid sitt skrivbord.

"Det är viktigt att förstå hur människor hanterar risker och gör sina val, så att det är möjligt att skapa en bättre och säkrare vårdmiljö."

Läs mer om Rui Liu och hennes forskning


Michael Johansson

Michael Johansson vid sitt skrivbord.

"Man kan konstatera att i landets tio största kommuner har bilinnehavet fortsatt öka de senaste åren. Det blir en tydlig konflikt, när vägar, gator och parkeringar brer ut sig på bekostnad av något annat. Bilpooler är ett av många möjliga verktyg, när vi planerar för morgondagens bostadsområden."

Läs mer om Michael Johansson och hans forskning


Malin Espersson

Malin Espersson vid sitt skrivbord.

"Projektet jag håller på med nu ska bidra med bättre förutsättningar till ungdomarna. Det ska även bidra med bättre kunskap om hur det fungerar i verksamheten och hur det kan bli bättre."

Läs mer om Malin Espersson och hennes forskning


Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson vid sitt skrivbord.

"Något som karakteriserar många forskare är att man behöver byta forskningsområde ibland. Jag har ju skrivit om Öresundsregionen och om aktiehandel men som exempel även om fetma, om cykling och om spritsmuggling. Det är utvecklande att byta både inriktning och tidsepok."

Läs mer om Fredrik Nilsson och hans forskning


Malin Andersson

Malin Andersson vid sin arbetsplats.

"Sammanlagt har jag gjort 19 intervjuer med fiskare – och några fiskeförvaltare – som jobbar med en rad olika tjänster, från att sälja fisk från en vagn till att arrangera fisketurer och andra utfärder i båt."

Läs mer om Malin Andersson och hennes forskning


Mats Johnsson

Mats Johnsson på sitt arbetsrum på Campus Helsingborg.

"Det är väldigt intressant med ökningen av den digitala handeln. Den har förstås också ökat behovet av förpackningar. Hur kan det göras bättre och effektivare än idag?"

Läs mer om Mats Johnsson och hans forskning.


Filippa Säwe

Filippa Säwe vid sitt skrivbord.

"Överallt finns det olika spänningar och olika logiker som möter varandra. Samhällsvetare kan synliggöra detta för intressenter och medborgare och bidra till ökad transparens, till nytta för demokratin."

Läs mer om Filippa Säwe och hennes forskning.


Richard Ek

Richard Ek på sitt arbetsrum.

"Jag tycker om att jobba med olika teorier och begrepp för att kunna uppnå ny kunskap. Det känns viktigt att inspirera med sina texter och även att hjälpa yngre forskare."

Läs mer om Richard Ek och hans forskning.


Ulrika Westrup

Ulrika Westrup på sitt arbetsrum.

"Med 'New public management' kom idéer från näringslivet in i offentliga sektorn. Men omvänt finns det mycket kunskap och lärande inom offentliga sektorn som kan användas i näringslivet."

Läs mer om Ulrika Westrup och hennes forskning.


Hervé Corvellec

Hervé Corvellec på sitt arbetsrum.

"Jag har deltagit i en rad projekt, ända sedan 1991, och forskat länge om infrastruktur av flera olika slag. Det har varit inom områden som bibliotek, järnvägar, vindkraft, kollektivtrafik."

Läs mer om Hervé Corvellec och hans forskning.


Elisabeth Högdahl

Elisabeth Högdahl vid sitt skrivbord.

"Jag vill lyfta fram makt- och mångfaldsfrågor. För mig som etnolog är det också så att vardagliga händelser är intressanta."

Läs mer om Elisabeth Högdahl och hennes forskning.


Carina Sjöholm

Carina Sjöholm vid sitt skrivbord.

"Som etnolog är jag intresserad av det som finns omkring oss utan att vi egentligen reflekterar över det. I det här fallet handlar det om villaträdgårdar, gröna rum som det inte finns så mycket forskning om."

Läs mer om Carina Sjöholm och hennes forskning.


Stefan Gössling

Stefan Gössling vid datorn.

"I städer som Malmö och Stockholm vill man ha ned bilanvändandet till förmån för cykeltrafiken. I det sammanhanget måste vi förstå den grundläggande psykologin bakom bilanvändandet för att kunna uppnå att förändra det."

Läs mer om Stefan Gössling och hans forskning.


Katja Lindqvist

Katja Lindqvist vid sitt skrivbord.

"Mångfalden, digitaliseringen och allt tydligare krav på samverkan ställer krav på nya kompetenser inom museisektorn."

Läs mer om Katja Lindqvist och hennes forskning.


Johan Hultman

Johan Hultman vid sitt skrivbord.

"Hållbar utveckling har hela tiden varit ett genomgående tema i min forskning."

Läs mer om Johan Hultman och hans forskning.


Elin Bommenel
Elin Bommenel sitter och läser på sitt kontor.

"Jag använder ESS för att bland annat med hjälp av intressentmodellen, eller ”stakeholder theory”, se hur intressenter kring ett projekt ser på sitt inflytande över tid. Till stor del jobbar vi med att gå igenom beslutsdokument, där mycket kommer från EU, och med att göra intervjuer med inblandade."

Läs mer om Elin Bommenel och hennes forskning.


Erika Andersson Cederholm
Erika Andersson Cederholm vid sitt skrivbord.

"Min tidigare forskning har handlat om olika aspekter av turism, rekreation och 'hospitality' i bred bemärkelse. Jag har särskilt intresserat mig för livsstilsentreprenörskap, alltså verksamhet som i grunden baseras på en hobby."

Läs mer om Erika Andersson Cederholm och hennes forskning.


Ola Thufvesson

Ola Thufvesson vid sitt skrivbord.

"Min avhandling hade titeln 'Kreativitetens yttre villkor' och handlar om Nobelpristagare och deras rörlighet mellan olika kreativa miljöer. Jag har också skrivit mycket om stadsbyggnad och om regional utveckling."

Läs mer om Ola Thufvesson och hans forskning

Sidansvarig:

Tjänstevetenskap

Institutionens lärare och doktorander bidrar med forskningskompetens från ett tiotal olika ämnesdiscipliner:

  • Etnologi
  • Företagsekonomi
  • Handelsrätt
  • Historia
  • Humanekologi
  • Kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Miljöstrategi
  • Pedagogik
  • Sociologi
  • Tjänstevetenskap

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg