Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet, resurser & tjänster

I hållbarhetsarbetet spelar tjänstesektorn en nyckelroll. Ändliga naturresurser, ekosystem i obalans och klimatförändringar ställer stora krav på näringsliv, organisationer och enskilda att tänka nytt.

illustration hållbarhet

Bakom alla tjänster, privata som offentliga, döljer sig flöden av energi och naturresurser. Forskningen inom detta tema vill gå på djupet och utforska hur organisationer och näringsliv använder dessa resurser – och därigenom bidra med lösningar på praktiska samhällsproblem. Frågorna inom detta forskningstema är komplexa och spänner över en rad olika områden, exempelvis avfallshantering, fiskeförvaltning, livsmedel, gröna rum i urbana miljöer, ekosystemtjänster, stadsplanering och kollektivtrafik.

Med utgångspunkt i företagsekonomisk, miljöstrategisk, kulturgeografisk, sociologisk och etnologisk forskning synliggör forskningen vid ISM både utmaningar och möjligheter. Genom att identifiera målkonflikter – ekonomiska, sociala och miljömässiga – tillför forskningen kunskap som behövs för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Här spelar inte minst digitaliseringen en viktig roll genom att öppna upp för cirkulära affärsmodeller och nya former av delningstjänster.