Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel

I vårt samhälle är konsumtion, livsstil och miljöpåverkan tätt sammanflätade. Förändringar i omvärlden skapar hela tiden nya villkor för konsumtionen. Det handlar om allt från globalisering och digitalisering till den just nu pågående coronapandemin som sveper över världen.

Konsumtion marknadsföring illustration

Handel och konsumtion har en central betydelse i många människors liv. De står både för identitet och självförverkligande, men lägger också grunden för många människors försörjning. Inom detta forskningstema undersöks hur konsumenter och handeln hanterar de utmaningar som en ständigt förändrad omvärld ställer.

För att förstå den roll som detaljhandeln har i samhället – och ge den möjlighet att växa på ett hållbart sätt – krävs en förståelse för hur konsumtion formar individen och vice versa. Vad kräver morgondagens kunder? På vilket sätt ändrar exempelvis mobila shopping- och betallösningar våra beteenden när vi köper varor och tjänster? Och hur påverkas handeln av omställningen mot ett digitaliserat och fossilfritt samhälle?

Grön konsumtion, digital konsumtionskultur och den fysiska butikens roll för morgondagens kunder är exempel på forskningsområden vid ISM. Här samverkar forskare från en rad olika discipliner som företagsekonomi, etnologi och kulturgeografi. I forskningen går hållbarhetsfrågorna som en röd tråd och utgångspunkten är flödet av varor, tjänster och nya tekniker.

  • Devising food consumption: complex households and the socio-material work of meal box schemes, Christian Fuentes & Emma Samsioe, 2020 aug 28, I : Consumption Markets and Culture. https://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/consumption-markets-an…
    
  • Kollnig, S. (2020). The Good People of Cochabamba City: Ethnicity and race in Bolivian middle class food culture. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 15(1), 23-43. https://doi.org/10.1080/17442222.2020.1691795
    
  • Rehncrona, C., & Thufvesson, O. (2020). Physical Store Development in the Era of Digitalization: Experiential Learning in Collaboration with City Center Management. Journal for Advancement of Marketing Education, 27(2), 17-21.