Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kultur och kreativa näringar

Kulturella och kreativa verksamheter – konst, teater, litteratur, mode, spelindustri, design, arkitektur, trädgårdshantverk och platsutveckling – har fått en allt viktigare roll i samhället, även utanför de traditionella kultursektorerna. Kulturella, konstnärliga och kreativa uttryck fungerar som resurser för tjänsteutveckling.

Många arbetar professionellt med kultur och kreativa uttryck. Inom de kulturella och kreativa näringarna är innovationsgraden hög. I gränssnittet med digitala teknologier sker snabb utveckling av nya sätt att konsumera konst och kultur, men också av affärsmodeller och samarbetsformer över samhällssfärer. Dessa verksamheter är ofta inbäddade i komplexa nätverk av såväl offentliga som privata aktörer och resurser, vilket skapar specifika villkor. 

Forskningen vid ISM handlar om hur organisering och ledning av arbete med professionell kultur sker, hur och var kulturella och kreativa tjänster konsumeras samt hur politiska beslut och prioriteringar påverkar möjligheterna att ta del av kulturella uttryck. Temat tar sin teoretiska utgångspunkt i kulturanalytiska, sociologiska och företagsekonomiska perspektiv, inklusive organisationsteori.

Forskningstemat driver också det tvärvetenskapliga och Campus-baserade nätverket CROCUS www.ism.lu.se/crocus. Nätverket är en strategisk satsning från Lunds universitet och fungerar som en plattform för utbildning och forskning om kultur och kreativitet.
 

Ny forskning inom temat: