Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Från avfallshantering till avfallsförebyggande

Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät

Det här projektet handlar om den av Naturvårdverket formulerade principen att hållbar avfallshantering ska inriktas mot avfallsreducering och inte bara avfallshantering. Instanser på nationell nivå kan styra genom beslut och lagar samt introducera incitament och kontrollmekanismer. Likväl ligger det praktiska ansvaret för hållbar avfallsreducering hos en icke-koordinerad blandning lokala aktörer.

Projektets syfte är att identifiera och förklara underskott mellan planering och implementering av hållbar utveckling i fallet avfallsreducering. Avfallsreducering illustrerar det genomförandeunderskott som kan uppstå när lokala instanser ska implementera nationella policies i samverkan med aktörer (företag, föreningar och invånare) som har olika intressen och prioriteringar. Sådana genomförandeunderskott behöver förstås teoretiskt för att lösas praktiskt.

I projektet kombineras handlingsnätsteori och nyinstitutionell teori för att visa hur planering kan konceptualiseras som byggandet och stabiliseringen av nya nät av relationer mellan aktörer i syfte att möjliggöra nya beteenden.

Projektet består av en serie fallstudier samt interaktiva workshops där aktörer med ansvar för avfall och forskare träffas för att identifiera vilka hinder som finns för att planera en reducering av avfall i syfte att bättre kunna förekomma diskrepanser mellan planering och dess genomförande.

 

Finansiär: FORMAS

Budget: 7,9 MSek, ca 910 000 Euros

Period: 2014-2017

 

Se även projektet: Frikopplingstjänster

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Hervé Corvellec

Professor Hervé Corvellec
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet

Epost: herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042 356 603, 0730 31 99 04

 

Patrik Zapata

Professor Patrik Zapata
Förvaltningshögskolan
Göteborgs Universitet

Epost: patrik [dot] zapata [at] spa [dot] gu [dot] se
Tel: 031 786 1611

Publikationer i urval

  • Svingstedt, Anette och Corvellec Hervé (2015) Frikopplingstjänster -  En lösning för avfallsförebyggande? Helsingborg: Institution för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Rapporten kan laddas ned här.

  • Zapata, Patrik and Zapata Campos, María José (2015). Unexpected translations in urban policy mobility. Habitat International, 46: 271-276. 
    http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.10.001

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg