Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kristina Bäckström

Kristina Bäckström vid sitt skrivbord.

Pågående forskningsprojekt:

”Den multidimensionella butiken – butiksmiljöns betydelse för dagens och morgondagens kunder”.

Kan du berätta lite om forskningsprojektet?

­– Projektet fokuserar på den fysiska butikens roll, för dagens och morgondagens kunder. I en tid då digitala handelskanaler får allt större utrymme, blir det intressant att rikta fokus mot vad det innebär för den fysiska butiken. Vilka aspekter värdesätts av kunden, vilka nya tjänster efterfrågas, hur arbetar detaljhandelsföretag för att möta kundernas krav och önskemål?
– I projektet samarbetar jag med Ulf Johansson på Företagsekonomiska institutionen och vi tar delvis utgångspunkt i ett projekt som vi genomförde för tio år sedan, även då med fokus på konsumenters upplevelser i fysiska butiker. På så vis har vi också möjlighet att göra jämförelser och se hur den fysiska butikens roll har förändrats. Den ökade digitaliseringen har medfört stora förändringar när det gäller hur vi förhåller oss till konsumtion och handel.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Innan jag började studera så jobbade jag på ett marknadsundersökningsföretag. Det arbetet väckte mitt analytiska intresse för konsumenter och deras beteende.
– Att jag kom att intressera mig för just det här forskningsprojektet har sin grund i de förändringar som handeln har genomgått på senare år, som jag var inne på tidigare. Det är intressant att studera konsekvenserna av det – både ur konsumentens och detaljhandelns perspektiv.

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag har till exempel varit delaktig i ett projekt vid Centrum för handelsforskning. Där har jag tillsammans med Anette Svingstedt och Christian Fuentes studerat hur konsumenter använder mobiltelefonen i fysiska butiksmiljöer.
– Konsumenter använder ofta mobilen när de shoppar idag och det får konsekvenser för hur de beter sig i butiken. Det påverkar både hur de interagerar med miljön och hur de kommunicerar med personalen.
– I mitt avhandlingsprojekt (”An exploration of leisure shopping in retail store environments – Illuminating meanings, manifoldness and dynamics in consumers shopping experiences”) fokuserade jag på konsumenter som gärna ägnar sig åt shopping som en fritidssysselsättning. Syftet var att få en förståelse för hur konsumenter upplever sådan shopping och vilken betydelse sådana aktiviteter har för dem. Studien visade att shopping kan vara väldigt komplext och innehålla motstridiga värden.  Konsumenter kan till exempel söka nöje och avkoppling i shopping, samtidigt som de också har ett behov av att agera väldigt rationellt och målinriktat.
– Jag har också varit med i ett tvärvetenskapligt projekt, ”Handel Helsingborg”, där jag samarbetade med Ola Thufvesson och Cecilia Fredriksson. Vi utforskade konsumenters vardagliga inköpspraktiker, framförallt genom att studera konsumentdagböcker, där deltagarna beskrivit sina inköp och butiksbesök under en vecka. Projektet avslutades under förra året och vi jobbar med att färdigställa artiklar och en rapport.

Varför är din forskning viktig? 

– Handel och konsumtion har ju en central betydelse för många människor. Därför är det intressant att få en förståelse för hur konsumenter förhåller sig till de här områdena i sin vardag. Handelns förutsättningar förändras dessutom ständigt och det gör det till ett särskilt intressant studieobjekt.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Nej inte något specifikt projekt, men jag vill gärna fortsätta utforska de ämnen som jag inriktar mig på för närvarande. Här finns ständigt utrymme för nya och intressanta frågeställningar.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg