Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Malin Andersson

Malin Andersson vid sin arbetsplats.

Pågående forskningsprojekt:

“Kustnära yrkesfiske i omvandling – en traditionell närings diversifiering och diskursiva praktiker”.

Kan du berätta lite om forskningsprojektet?

­– Jag skriver om vad som händer när en traditionell näring förändras och när yrkeskunnande inte längre värderas. Det handlar om kustnära yrkesfiskare längs Sveriges västkust. De finns på orter som allt mer blivit platser för rekreation och turism och jag har letat upp fiskare som kan försörja sig på att även leva på inkomster från turisterna.
– Sammanlagt har jag gjort 19 intervjuer med fiskare – och några fiskeförvaltare – som jobbar med en rad olika tjänster, från att sälja fisk från en vagn till att arrangera fisketurer och andra utfärder i båt. Dessutom har jag varit med på årsmöten och andra arrangemang med fiskare.
– Arbetet har varit mera komplext än vad jag hade föreställt mig. Bland annat är det extremt många aktörer inblandade som har intressen inom området – fiskesammanslutningar, organisationer, myndigheter, olika miljömärkningar, massmedia. Det var mycket att ta in.
– Jag tittar på olika styrke- och maktförhållanden som finns kring fisket och försöker göra dem synliga. Fiskares förhållande till arbetet präglas av relationen till myndigheterna, till kollegorna, till turisterna och till sig själva. Med diskursiva praktiker menas att jag undersöker vilka normer och värderingar som finns kring verksamheten och hur de tar sig uttryck i yrkesfiskarnas vardagliga praktik.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Jag har gått forskarutbildningen på service management och då uppstod möjligheten att som doktorand på institutionen vara med i ett Formas-finansierat projekt som hette ”Multi-dimensional co-governance of coastal fisheries” men hade arbetsnamnet ”Sound fish”. Jag började mitt avhandlingsarbete här hösten 2010.

Vad har du forskat om tidigare?

– Detta är som sagt min avhandling och mitt första projekt, men jag hoppas få fortsätta med fler projekt framöver.

Varför är din forskning viktig?

– Arbetet handlar om att förstå varför människor gör som de gör. Jag hoppas nå beslutsfattare och att resultaten kan omsättas i kloka beslut. Det är också viktigt att jag bidrar till samhällsvetenskaplig tidigare forskning om arbete i relation till den tjänsteinriktade ekonomin. Det finns många stora teorier om samhälle och arbete, det behövs mer studier om konkret praktik.

Har du något "drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Nej, egentligen inte. När jag är klar med avhandlingen vill jag skriva en vetenskaplig artikel om yrken i förändring. Sedan hoppas jag också få användning för alla de bilder som jag tagit under arbetet med avhandlingen, kanske i form av en bok.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

 

 

 

Kustnära yrkesfiske i omvandling

Jag studerar samtida småföretagande på landsbygden och mer specifikt handlar avhandlingen om yrkesfiske som serviceproduktion.

I reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, som ska träda i kraft 2014, görs en politisk inramning av ”hållbart fiske". Där uppmuntras entreprenörskap med hjälp av EU-medel till lokala utvecklingsområden (LLU), tidigare fiskeområden (FO). I implementeringen av dessa stöd, som samtidigt är en ambition att decentralisera beslutsfattande, befrämja lokal tillväxt och öka sysselsättningen, ges uttryck för att "hållbart fiske" bör inbegripa olika slags innovationer, försäljning och marknadsföring av fisk och fiske. Dessa föreslagna aktiviteter utgör förväntningar på kustfiskets diversifiering, det vill säga att fiskare skapar fler inkomstbringande aktiviteter, tjänster som förädling, direktförsäljning och marina upplevelser. Retoriken både speglar och bidrar till konsumenters ökade intresse för natur, upplevelser, kvalitet, kulturhistoria och närproducerade varor.

Enligt forskningen om livsstilsföretagande på landsbygden i den tjänsteinriktade ekonomin kännetecknar entreprenörskapsdiskurser fältet, medan samtidens  kustnära yrkesfiske är en hittills outforskad kontext i sammanhanget. Jag vill därför få en fördjupad förståelse för den bild som tjänstelevererande yrkesfiskare har av kustnära yrkesfiske i samtiden.

Avhandlingen

Frågorna kretsar kring hur villkor för tjänsteföretagande i yrkesfiske kan förstås med utgångspunkt i vardaglig praktik och besvaras med hjälp av kvalitativt material. Texter, som myndigheters dokumentation, strategiska handlingsplaner och nationella visioner om det framtida fisket och landsbygdsutveckling, samt branschtidningar och nyhetsmaterial analyseras. Jag har deltagit i möten där myndighetspersoner träffar fiskenäringen, samt genomfört deltagande observationer med stöd av fotografier i tjänsteföretagande yrkesfisken längs Sveriges västkust. Till materialet hör kvalitativa intervjuer, dels med tre myndighetspersoner inom fiskeförvaltning, dels med nitton yrkesfiskare som bedrivit/bedriver tjänsteverksamheter samt några andra relevanta aktörer inom det svenska yreksfisket. Tjänsteforskning som berör hållbar utveckling tillhör ett stadigt växande fält, som avhandlingen ansluter sig till.

Avhandlingsprojektet var inledningsvis kopplat till det Formasfinansierade projektet ”Sound Fish - Multidimensional co-management of coastal fisheries”, en tvärvetenskaplig grupp av samhällsvetare, nationalekonomer och biologer.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla
Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg