Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Malin Andersson

Kustnära yrkesfiske i omvandling

Jag studerar samtida småföretagande på landsbygden och mer specifikt handlar avhandlingen om yrkesfiske som serviceproduktion.

I reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, som ska träda i kraft 2014, görs en politisk inramning av ”hållbart fiske". Där uppmuntras entreprenörskap med hjälp av EU-medel till lokala utvecklingsområden (LLU), tidigare fiskeområden (FO). I implementeringen av dessa stöd, som samtidigt är en ambition att decentralisera beslutsfattande, befrämja lokal tillväxt och öka sysselsättningen, ges uttryck för att "hållbart fiske" bör inbegripa olika slags innovationer, försäljning och marknadsföring av fisk och fiske. Dessa föreslagna aktiviteter utgör förväntningar på kustfiskets diversifiering, det vill säga att fiskare skapar fler inkomstbringande aktiviteter, tjänster som förädling, direktförsäljning och marina upplevelser. Retoriken både speglar och bidrar till konsumenters ökade intresse för natur, upplevelser, kvalitet, kulturhistoria och närproducerade varor.

Enligt forskningen om livsstilsföretagande på landsbygden i den tjänsteinriktade ekonomin kännetecknar entreprenörskapsdiskurser fältet, medan samtidens  kustnära yrkesfiske är en hittills outforskad kontext i sammanhanget. Jag vill därför få en fördjupad förståelse för den bild som tjänstelevererande yrkesfiskare har av kustnära yrkesfiske i samtiden.

Avhandlingen

Frågorna kretsar kring hur villkor för tjänsteföretagande i yrkesfiske kan förstås med utgångspunkt i vardaglig praktik och besvaras med hjälp av kvalitativt material. Texter, som myndigheters dokumentation, strategiska handlingsplaner och nationella visioner om det framtida fisket och landsbygdsutveckling, samt branschtidningar och nyhetsmaterial analyseras. Jag har deltagit i möten där myndighetspersoner träffar fiskenäringen, samt genomfört deltagande observationer med stöd av fotografier i tjänsteföretagande yrkesfisken längs Sveriges västkust. Till materialet hör kvalitativa intervjuer, dels med tre myndighetspersoner inom fiskeförvaltning, dels med nitton yrkesfiskare som bedrivit/bedriver tjänsteverksamheter samt några andra relevanta aktörer inom det svenska yreksfisket. Tjänsteforskning som berör hållbar utveckling tillhör ett stadigt växande fält, som avhandlingen ansluter sig till.

Avhandlingsprojektet var inledningsvis kopplat till det Formasfinansierade projektet ”Sound Fish - Multidimensional co-management of coastal fisheries”, en tvärvetenskaplig grupp av samhällsvetare, nationalekonomer och biologer.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg