Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Malin Espersson

Malin Espersson vid sitt skrivbord.

Pågående forskningsprojekt:

“Integrationsprojekt för unga analfabeter”. Pilotprojekt. I samarbete med Ulrika Westrup, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Kan du berätta lite om forskningsprojektet?

­– Det är FoU (Forskning och Utveckling) vid Helsingborgs stad som står bakom. Det är ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt, där utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen jobbar tillsammans. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för asylsökande unga och att arbeta med språkintroduktion i Helsingborgs skolor.
– De unga asylsökande ska stärka sin situation och förvaltningarna ska samverka bättre. Min del är att studera vilken roll som kön och etnicitet spelar i sammanhanget. Det rör sig mest om killar, många från Afghanistan, med begränsad skolerfarenhet och som inte har eget skriftspråk. Målet är att de ska lära sig läsa, skriva och tala svenska och sedan få gymnasiekompetens.
– Etnicitet har störst betydelse i det här fallet. Vilka föreställningar har vi om människor från andra kulturer? Jag kommer att arbeta med fokus på lärare och personal på HVB-hem (Hem för vård eller boende).
– Det är jag och Ulrika Westrup härifrån institutionen som deltar i projektet tillsammans med en forskare från utbildningsförvaltningen.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Jag blev tillfrågad om att medverka, men det är också så att det är ett spännande och viktigt område. Jag är intresserad av organisationer och av människors villkor och att problematisera dessa utifrån kön och etnicitet. Det är också kul att jobba med offentlig verksamhet och de särskilda villkor som präglar offentlig sektor.

Vad har du forskat om tidigare?

– I min avhandling studerade jag organisationsförändringar inom kronofogdemyndigheten i Malmö, på vilka sätt organisationen förändrades och vilka konsekvenser det fick för de anställda.
– Jag har också deltagit i ett temavetenskapligt projekt, ”Att bryta innanförskapet – Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin”, tillsammans med genusvetare. Jag tittade på jämställdhets- och likabehandlingsplaner för Lunds universitet och på meritokratiska idéer och det går inte ihop. Det sägs att det görs mer än vad det faktiskt görs.
– Dessutom har jag varit med i ett projekt vid Pufendorfinstitutet (ett tvärvetenskapligt institut vid Lunds universitet). Det hade temat ”Credit society” och var kopplat till ekonomisk utsatthet, med fokus på sociala konsekvenser av att vi gör oss alltmer beroende av krediter. Jag tittade på utbildning och studielån utifrån ett könsperspektiv. Det ska komma en antologi så småningom.

Varför är din forskning viktig?

– Projektet jag håller på med nu ska bidra med bättre förutsättningar till ungdomarna. Det ska även bidra med bättre kunskap om hur det fungerar i verksamheten och hur det kan bli bättre. Det är viktigt att sätta ljuset på normen och problematisera kring vilka föreställningar som är förgivettagna och som reproduceras när man vill förändra och utveckla organisationer.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Nej, inget konkret för närvarande, men jag skulle gärna vilja fortsätta jobba framöver med det nuvarande projektet.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg