Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Malin Zillinger

Malin Zillinger på sitt arbetsrum.

Pågående forskningsprojekt:

1. ”Besöksanledningens vara eller icke-vara – Informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång”. Tillsammans med Lena Eskilsson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, och Maria Månsson, Lunds universitet och Liverpool John Moores University.
2. ”ExTrack – Tracking and understanding visitor experiences”. i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet i Östersund.

Kan du berätta lite om forskningsprojekten?

1. – Det handlar om hur informationssökning går till. Internet och appar och smartphones har ju förändrat hur vi tar reda på information. Vi undersöker hur turisters informationssökning går till när man är hemma och när man sedan reser. Vårt fokus har varit på tyska turister och vi har arbetat med intervjuer i Vimmerby och Ystad.
– Vad vi redan nu kan se är att guideböckerna och den nya tekniken kompletterar varandra. Det finns fortsatt ett värde även i den gamla typen av informationsställen.
2. I ExTrack, som handlar om att mäta besökares rörelsemönster och upplevelser, ställer vi frågan hur upplevelser i tid och rum sker på olika besöksmål och hur vi kan mäta detta på bästa sätt?
– Vi har ett samarbete med Scandinavian Parks and Resorts och besöksmålen vi tittar på är Gröna Lund och Kolmården. Förutom jag så är det fyra forskare vid Mittuniversitetet som är med i projektet.
– Besökare får en GPS-enhet eller upplevelsernas lokalisering i en app, som loggar var man har upplevelser. Utifrån det kan vi sedan göra sammanställningar om tid och rum. Det var inte helt enkelt att få det här att fungera och vi har väl varit lite av pionjärer, eftersom vi började använda oss av den här tekniken redan 2008.

Varför blev du intresserad av dessa områden?

– Jag är kulturgeograf och intresserad av rumsliga kopplingar och även av mobilitet. Centrala koncept är hur vi informerar oss och hur vi väljer det vi gör och hur vi tar oss mellan olika platser.
– När man tittar på turister så verkar det finnas några olika mobilitetsmönster som återkommer. Man kan urskilja fyra, fem olika mönster och det är intressant att studera.

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag var med i PeakExperiences, ett projekt vid Mittuniversitetet som också handlade om att med hjälp av GPS-teknik studera turisters rörelsemönster. Det har lett vidare till den forskning jag håller på med nu.
– Jag var även med i ett projekt tillsammans med Erika Andersson Cederholm, som handlade om livsstilsentreprenörer som blir bofasta och öppnar Bed & Breakfast eller hästgård.
– Jag tittade på livsstilsentreprenörerna och mobilitet. När de blir bofasta möter de ofta besökare som kommer med berättelser från olika reseupplevelser. ”Mobilt kapital” ger status – alltså vad man har sett och upplevt på resor. Det är ofta väldigt subtilt och det gäller att ”kunna koderna”.

Varför är din forskning viktig?

– Ja, delvis handlar det om metodutveckling, som alltid är med i projekten – hur kan vi lära oss mer om hur vi ska samla data om vår värld? När vi plockar fram appar är det ett steg, men även när vi kombinerar olika typer av metoder. Sedan är det viktigt att bidra till teoriutveckling, som till exempel när det gäller vissa mobilitetsmönster, som jag pratade om innan.
– När det gäller metodutveckling så har vi till exempel ett experiment på gång. Med hjälp av Skype ska vi spela in hur det går till när några tyska familjer sitter framför bildskärmen med uppgiften att boka och planera en resa till Ystad. Det är 15 familjer som är med i det här experimentet.
– Vi har stöd från BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) och samarbete med Ystads kommun när vi tittar på vad turisterna gör på plats i Ystad. Arbetet sker alltså nära näringen. Vi har också utvecklat frågor tillsammans med Visit Sweden.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Jag vill fortsätta studera olika slags mobilitet som inte uppmärksammats så mycket innan. Vi ser kanske ofta turistaktivitet som något statiskt, men i själva verket handlar det ju om rörelse mellan olika platser. Turister som besöker exempelvis Kärnan och Sofiero, hur rör de sig mellan turistmålen? Det tycker jag vore intressant att studera.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

Publikationer

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg