Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mats Johnsson

Mats Johnsson på sitt arbetsrum på Campus Helsingborg.

Pågående forskningsprojekt:

Har för närvarande inget finansierat projekt. Deltar i flera ansökningar. Är lärare på kandidatprogrammet i Logistics service management och mastersutbildningen i Supply chain management.

Kan du berätta lite om ditt arbete?

­– Min forskningsinriktning är logistik med fokus på förpackningar och händelsestyrd simulering. Det är naturligtvis oerhört viktigt med rätt förpackning, utan den hade man inte kunnat skydda varorna och underlätta hanteringen under transporten. Jag vill införa begreppet ”förpackningen – ett serviceelement i logistiken”. Det handlar inte i första hand om kundservice utan om service mellan aktörer i försörjningskedjan.
– Hur kan man effektivisera i logistikkedjan? Där ingår till exempel en konsumentförpackning, en transportförpackning, pall, container och lastbil. Vi har bland annat ett forskningssamarbete med Beijing Technology and Business University (BTBU) om hur man kan modularisera användningen av förpackningar. Logistiksystemen blir allt mera komplexa och då är simulering ett viktigt verktyg för att modellera verksamheten för att förstå sambanden.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Jag jobbade på Tetra Pak och tyckte att förpackningsområdet var intressant och såg potentialen. Sedan fick jag en doktorandtjänst på Chalmers i Göteborg.
– Efter ett år på Worcester Polytech i Massachusetts hamnade jag på Transportteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH). Där var jag med om att bygga upp Avdelningen för förpackningslogistik tillsammans med Gunilla Jönsson, som varit rektor på LTH. Annika Olsson, som nu är rektor för Campus Helsingborg, är verksam som professor vid samma avdelning. 

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag var ”work-package leader” i ett större EU-projekt om logistiska kluster i olika regioner i Europa. Forskningen bedrevs tillsammans med Danmark, Holland, Italien, Spanien och Turkiet. Frågorna vi fick pengar för var hur man kan få ett logistiskt kluster att bli dynamiskt och utvecklas snabbt. Vi tog fram olika modeller och hade även pilotstudier i Turkiet. Vi såg bland annat att utbildning var en viktig faktor.
– Jag har också varit ”work-package leader” för att ta fram exekutiva utbildningar i logistik, där syftet var att titta på behoven för framtiden inom branschen i Europa. Dessutom har jag genom åren haft ett flertal Vinnova-finansierade projekt, jag var föreståndare för ett kompetenscenter under 6 år (NGIL).

Varför är din forskning viktig?

– Jag vill uppnå att förpackningar ska få stärkt betydelse i försörjningskedjan och att man kan se potentialen i att använda dem på rätt sätt. Det saknas idag ett helhetstänkande i distributionen. Det går att spara pengar om man väljer rätt förpackning och ser produkt och förpackning som en integrerad komponent.
– Miljövänligt tänkande gör att företagen även sparar pengar. Det är en ren win-win-situation, men det kan vara svårt att få företagen att fatta detta. Det gäller att visa på de goda exemplen – där kan Ikea nämnas.
– Det är väldigt intressant med ökningen av den digitala handeln. Den har förstås också ökat behovet av förpackningar. Hur kan det göras bättre och effektivare än idag? Det är mycket luft som transporteras omkring!

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Det jag håller på med nu är det som driver mig mest. Jag vill fortsätta att studera hur det är möjligt att effektivisera kring användningen av förpackningar och att lyfta fram miljöaspekterna och besparingspotentialen. Att införa fler case-baserade moment I undervisningen är ett annat område som intresserar mig.

 

Text & foto: Lars Ljunggren
 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg