Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Johnsson

Mats Johnsson

Universitetslektor

Johnsson

Ökad tillgänglighet med följsam logistik

Författare

  • Mats Johnsson

Redaktör

  • Lars Nordgren

Summary, in Swedish

Logistik är ett ämnesområde som får allt större betydelse i allt fler branscher. Logistik sägs ha initierats av Napoleon då han utförde militära insatser på 1800-talet. För att klara matförsörjningen för sina militärer och för att underhålla den utrustning som fördes med trupperna så var han tvungen att ta med smeder, kockar och andra hantverkare som kunde försörja trupperna med mat och återställa utrustningar till stridsdugligt skick. Napoleon var en tidig föregångare som förstod logistikens vikt och under 1800-talet instiftade Napoleon en tjänst som Générale de Logistique.
Logistik har sedan främst aktualiserats i transport och produktionsområdet. Dock har det framgått allt tydligare att logistik är ett område som har många tillämpningar inom allt fler olika verksamheter i dagens samhälle. Logistik handlar mycket om att förklara och öka förståelsen för hur olika delsystem och komponenter hänger samman och hur dessa är beroende av varandra i olika typer av delsystem som tillsammans skapar en värdeförädlande process.
Detta kapitel är ett försök att överföra klassisk och traditionell logistik, som idag är vanligt förekommande i traditionell produktionsverksamhet, till vårdområdet och andra relaterade områden. Vad som är ”rätt” i det enskilda fallet är naturligtvis relaterat till den specifika situationen men definitionen av logistik ger förhoppningsvis en första inblick i vad logistik-begreppet innebär i detta sammanhang.

Avdelning/ar

  • Förpackningslogistik
  • Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Sidor

163-187

Publikation/Tidskrift/Serie

Health Management : Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Sanoma Utbildning

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

  • Logistik
  • Sjukvård

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-523-4895-6