Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Michael Johansson

Michael Johansson vid sitt skrivbord.

Pågående forskningsprojekt:

1. ”Share-North” (”Shared mobility solutions for a liveable and low-carbon North Sea region”). EU-projekt med deltagare från flera länder, startat 2016 och pågår till 2019.
2. ”Ecosimp – Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå”. (”Implementing the ecosystem services approach at the municipal level”). Tillsammans med bland andra Torleif Bramryd, Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Projektledare: Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad.
3. ”Vattenbaserade person- och godstransporter i Skåne för god mobilitet och hållbar samhällsplanering i stadsnära hamnområden”. Tillsammans med Torleif Bramryd, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Kan du berätta lite om forskningsprojekten?

­– Jag kan väl först säga som bakgrund att jag har gått utbildningen i miljöstrategi och bland annat intresserat mig för ekosystemtjänster (produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss och som bidrar till välfärd och livskvalitet).
– I min avhandling studerade jag hållbar mobilitet, alltså med fokus på transporter och på att hitta alternativ till vårt eget bilägande. Jag är särskilt intresserad av potentialen för kollektiv trafik i kombination med bilpooler, i olika former av delningstjänster.
– I Bremen i norra Tyskland har man kommit långt när det gäller intressanta trafiklösningar för framtiden. Lunds universitet är med i ”Share-North” (“Shared mobility solutions for a liveable and low-carbon North Sea region”) som leds från Bremen. Det är ett fantastiskt projekt, som är 100 procent mitt i prick när det gäller min forskning. Projektet är EU-finansierat med deltagare även från Holland, Belgien, England, Skottland och Norge. Bilpooler för att reducera behoven av att ha bil används som ett strategiskt verktyg i länder som Tyskland, Belgien, Holland – där är vi inte i Sverige idag. 
– I Bremen talar man om ”sharing mobility”, att dela på resande i vårt samhälle. Det är en naturlig del i mitt avhandlingsarbete.
– Det har varit mycket bra diskussioner med ett antal kommuner och stort intresse för att titta på alternativ till bilägande och om hur mycket bilen kräver av staden. Det är spännande med hållbar samhällsplanering. Man kan konstatera att i landets tio största kommuner har bilinnehavet fortsatt öka de senaste åren. Det blir en tydlig konflikt, när vägar, gator och parkeringar brer ut sig på bekostnad av något annat. Bilpooler är ett av många möjliga verktyg, när vi planerar för morgondagens bostadsområden. Det får inte bli ”same procedure”, vi måste bryta trenden.
– Så har vi förarlösa fordon. Då befinner vi oss i gränslandet mellan taxi och bilpoolsverksamhet. Men också de tar stora ytor i anspråk. Det behövs mer forskning kring förutsättningarna. I Bremen har man valt att ha fokus på förarlösa fordon – det är en helt annan liga vi spelar i. Det är ju också andra och nya aktörer än vad vi är vana vid, som Google och Apple.
– Alternativet till att en familj har två bilar är kanske elcykel och att använda bilpoolsbil. Det finns goda exempel att visa på. Det är återigen spännande att se att det händer mycket på kontinenten vad gäller nya lösningar. Sedan måste olika transportslag komplettera varandra – bilpooler är inte i sig ultimata lösningar.
– Mellan 2002 och 2015 ökade antalet bilar med 9 127 i Helsingborgs kommun visar statistiken. Det innebär ett behov av ökad parkeringsyta motsvarande 26 Olympia! Det känns overkligt.
– Fler siffror: Det finns enligt senaste siffrorna 60 044 bilar i Helsingborg – de fyller en yta motsvarande 169 Olympia när de parkeras. Eller med vanliga bilar så skulle det bli en 28,3 mil lång kö om man parkerar alla Helsingborgs bilar efter varandra!
– Det är också så att oavsett drivmedel är ytan som bilarna tar upp ungefär densamma, så att bara köra med elbil räcker inte. Vi måste sikta in oss på en bilsnål samhällsplanering. Det handlar absolut inte om att förbjuda bilen, utan om att minska behoven och skapa alternativ. Det är en utmaning.
– Vi har inte infrastrukturen för alternativa drivmedel idag. Men med ändrad inriktning och ändrade behov av resor – och med förnyelsebara drivmedel till den trafik vi har behov av – då är det ett drömscenario.
– Jag kan också nämna att jag och Torleif Bramryd har fått ett projekt beviljat av Region Skånes miljöfond, där vi ska titta på vattenburen kollektivtrafik till havs i Skåneregionen. Där finns jättestor potential och vattenburen trafik skulle vara ett spännande komplement inom befintlig infrastruktur. Då kan man möjliggöra fler godstransporter och reducera lastbilstrafik till centrala lägen.

Varför blev du intresserad av dessa områden?

– Jag har länge varit engagerad i miljöfrågor. När jag började läsa miljövetenskap blev jag efterhand speciellt intresserad av hur staden utformades i förhållande till vårt resande.

Vad har du forskat om tidigare?

– Som exempel kan jag nämna ”Den hållbara skolstaden” i Helsingborg. Det var en samverkan mellan oss på Miljöstrategi, miljöförvaltningen, skolförvaltningen, Öresundskraft och Miljöverkstaden. Det handlade om att reducera energibehovet i kommunala skolor, genom att göra lokalerna energieffektivare och byta ut en del installationer för el och ventilation.
– Vi på Miljöstrategi försökte också göra eleverna mer miljömedvetna – och att de i sin tur skulle påverka sina föräldrar. Projektet tog slut för några år sedan, men jag har haft en del mentorsverksamhet på Olympiaskolan.
– Jag har också varit med i flera andra projekt med miljöanknytning.

Varför är din forskning viktig? 

– Klimat- och miljöaspekter är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas vara med och påverka och synliggöra utmaningarna.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Då vill jag återkoppla lite till ”Share-North”. I Bremen finns det bytesnoder, ”Mobilpunkte”. Det innebär platser med parkering för bilpoolsbilar, det finns lånecyklar, taxiangöring och det finns busshållplats. Det skulle jag vilja se i Helsingborg i ett förtätningsprojektområde och att de boende får tillgång till detta. I grunden handlar det om vilken stad vi vill bygga för morgondagens individer.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg