Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Johansson

Michael Johansson

Forskare

Johansson

Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner

Författare

  • Kristian Hemström
  • Torleif Bramryd
  • Michael Johansson
  • Ola Wik

Summary, in Swedish

Resultaten från denna studie tyder på att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord

(här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upphov till betydande förhöjda metall-

och metalloidhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial

(här schaktmassa och bergkross). Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och

partikelkontaminering som exponeringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem

och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara

en viktig beståndsdel vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska konstruktioner.

Slutligen visar studien att de generella akumuleringsfaktorer för upptag till växter som ligger till

grund för beräknigar av riktvärden i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 om återvinning av avfall i

anläggningsarbeten inte är lämpliga för användning i samband med riskbedömning av askor.

Avdelning/ar

  • Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Avfall Sverige Rapport F2012:02

Volym

F2012:02

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

[Publisher information missing]

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Report number

F2012:02

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1103-4092