Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mikael Bergmasth

Mikael Bergmasth vid sitt skrivbord.

Pågående forskningsprojekt:

Kring stadsbusstrafiken i Helsingborg.

Kan du berätta lite om forskningsprojektet?

­– Jag har hållit på med det här projektet sedan 2010 och jag tittar på stadsbusstrafiken i Helsingborg. Där finns en intressant balans mellan kontrakt och informella relationer. Det handlar om tre parter med olika mål – bussbolaget som är privat, Skånetrafiken och så kommunen, som ska säkerställa infrastrukturen. Det är en strategisk allians, med ett gemensamt mål om ökad kollektivtrafik. Sådant samarbete brukar ske i form av skriftligt avtal eller i ett gemensamt bolag. Här är det något mittemellan. Skånetrafiken har avtal med bussbolaget och kommunen med Skånetrafiken Det finns alltså inget gemensamt avtal, men en avsiktsförklaring.
– En upphandling gjordes 2004–2005 under namnet ”Bussvision Helsingborg”. Det var ganska unikt då, men idag är det ju vanligare att kommuner vill öka resandet med kollektivtrafiken. Från 7 miljoner resor 2004 var målet 14 miljoner resor i Stadstrafiken 2014 – och man nådde nästan fram. Nu finns det dessutom ett mål till år 2020 på 20 miljoner resor.
– Materialinsamlingen i projektet är avslutad. Jag har bland annat varit med på möten om busstrafiken och studerat hur man styr diskussionen, hur man lägger fram förslag, hur man löser konflikter. Jag har också intervjuat olika personer. Det jag kommer fram till om styrning av verksamhet är något som jag sedan kunnat återkoppla till i undervisningen.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Hervé Corvellec har haft ett projekt om kollektivtrafik och han tyckte att jag skulle titta på de här frågorna. Jag skrev en ansökan 2010, då var jag väl inte riktigt medveten om vidden av samarbetet. Sedan har det ju gjorts en ny upphandling, där Nobira kom in istället för Arriva.

Vad har du forskat om tidigare?

– I min avhandling skrev jag om energimarknaden och tjänsterna efter avregleringen 1996. Jag studerade hur man gick från en reglerad till en avreglerad marknad.
– I praktiken fanns det två sätt att konkurrera – med priset eller med att framhålla att verksamheten är grön. Energieffektivisering blev en tjänst man sålde. Nu skulle elbolagen hjälpa kunder spara energi, samtidigt som marknadskrafterna skulle styra. Här blev det en konflikt. Det var motsägelsefullt att både sälja energi och spara energi. Bolagen såg inte kundperspektivet. Samtidigt jobbade myndigheterna med att aktivera kunderna. Senare kom det också EU-direktiv om att elbolagen måste effektivisera energianvändningen.
– Det är ju tre parter inblandade – fastighetsägare, kund och energibolag. Jag har också studerat fastighetsbolag och hur de agerat.

Varför är din forskning viktig? 

– Dels är det väl att visa på hur man skapar goda samarbeten, som när det gäller stadsbusstrafiken, där forskningen förhoppningsvis kan leda vidare. Dels är det viktigt med miljöengagemang.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Nej, det har jag nog inte. Jag vill vidareutveckla det som jag håller på med.

 

Text & foto: Lars Ljunggren


 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg