Branschråd Retail

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Branschrådet är en referensgrupp med expertkompetens inom handel, vars funktion är att bidra med råd, reflektioner och inspiration i utvecklandet av centrala områden för utbildningen. I rådet diskuteras trender, handelns omställning och utveckling, och rådet medverkar i att identifiera väsentliga frågor för branschen. Branschrådet utgör ett stöd i att säkerställa att utbildningen är relevant för handeln, och aktuell för framtidens tjänstesamhälle.

Representanter i branschrådet

 • Björn Bergman, VD, Svenska Stadskärnor

 • Marija Borenius, Enhetschef, Konsumentverket

 • Johanna Bradley, Attraction & People Development Manager, Stadium

 • Petra Byhmer, Corporate Communications Officer, Resurs Bank

 • Hanna Candell, VD, Helsingborg City

 • Karsten Deppert, Grundare, E-commerce Park of Sweden

 • Celia Fischer, Försäljningschef lsadora AB

 • Caroline von Garaguly, Country Consumer & Customer lnsight Manager, IKEA Svenska Försäljning, lngka

 • Claes Hessel, Head of Digital Customer Experience, Coop Sverige

 • Marie Klintberg, Ansvarig Data Analytics, lT, Martin & Servera AB

 • Sofia Norén, Communication & Growth Manager, Swish (Getswish AB)

 • Daniel Oelker, Chief Communication Officer, ZetaDisplay AB

 • Maria Olofsgård Jegéus, Talent Acquisition Partner, H&M Group Head Office, Stockholm

 • Martin Ramel, lndustry Manager Retail, Google Sverige

 • Maria Sandow, Näringspolitisk expert, Svensk Handel