Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen för service management och tjänstevetenskap arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor. Det är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i vår forskning och utbildning och utgör grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

I Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald står det:

Att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller
studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Inom universitetet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling.  Det krävs också ett bemötande som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sina erfarenheter.  Respekt och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål


JLM-grupp

På institutionen finns det därför en etablerad arbetsgrupp (JLM-gruppen) som arbetar för att samtliga anställda och studerande på institutionen har rätt till en arbets- och studiemiljö där Lunds universitets ovannämnda policy efterföljs.

JLM-gruppens uppdrag är också att utveckla och följa upp institutionens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald som bygger på gällande lagstiftning och samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för området. Gruppen, som är tänkt att representera institutionens olika befattningar och yrkesområden, träffas kontinuerligt och diskuterar hur arbetet med dessa frågor kan utvecklas och förbättras.

 

Länkar:

Lunds universitets policy
Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan (PDF)
Institutionens JLM-bokslut 2014 (PDF)
 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Medlemmar i JLM-gruppen:

  • Henrik Loodin (Lektor), ordförande
  • Devrim Umut Aslan (Doktorand)
  • Malin Espersson (Lektor)
  • Veronica Åberg (Studievägledare)
  • Studentrepresentant, vakant

 

Kontaktperson
Henrik Loodin
Epost: henrik [dot] loodin [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042-356665

 

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg