Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Strategisk plan

Ledare inom den akademiska utvecklingen av tjänstevetenskap och service management i Europa
Denna övergripande strategiplan tar sin utgångspunkt i Lunds universitets strategiska plan, fakultetens strategiska plan, aktuella policys och handlingsplaner samt institutionens övriga strategiska dokument.

Uppdrag

  • Att höja den akademiska nivån i dagens organisationer genom att ge studenter en bred utbildning inom ledning, organisering och styrning utifrån ett tjänsteperspektiv med tvärvetenskapligt fokus.
  • Att med forskning och forskarutbildning öka kunskapen om tjänsters villkor och samhälleliga roll. Genom att anlägga ett brett socialt, ekonomiskt, rumsligt och kulturellt perspektiv ökas förståelsen för tjänster.
  • Att bidra till det omgivande samhället genom att exempelvis samverkan inom utbildning och spridning av forskningsresultat.

Därtill har vi uppgiften att med akademisk integritet och mod att ifrågasätta etablerade sanningar och vi vill medverka till hållbart nytänkande och kompetenshöjning i framtidens tjänsteorganisationer.

 

Vision

Institutionen bidrar till att Lunds universitet är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Vår institution ska tillhöra de ledande akademiska utbildnings- och forskningsmiljöerna inom tjänstevetenskap och service management i Europa. 

 

Mål

Det övergripande målet är att ständigt skapa utbildning och forskning som präglas av genomgående hög kvalitet med goda och synliga resultat. Vi ska vara det främsta alternativet för de studenter som söker en internationellt gångbar, tvärvetenskaplig management- och ledarutbildning, med både bredd och djup samt en klar profil mot tjänsteorganisationer. Arbetet med rekrytering till kandidatprogram, mastersprogram och forskarutbildning står i fokus för verksamheten. Målet är att ha ett högt söktryck till samtliga utbildningar.

Utbildningsutbudet skall kontinuerligt ses över för att motsvara det omgivande samhällets behov.

Nationell och internationell samverkan med olika discipliner, akademiska miljöer, näringsliv och offentliga aktörer och andra organisationer skall vara ett tydligt kännemärke för institutionens verksamhet. För att ytterligare konsolidera institutionen i utbildnings- och forskningssammanhang, krävs en stark ämnesutveckling präglad av öppenhet och perspektivrikedom. Den ämnesmässiga identiteten skall fördjupas, utbildningsutbudet tydligt profileras och arbetsmiljön för anställda och studenter vara utvecklande.

Institutionen skall vara en attraktiv och stimulerande utbildnings- och forskarmiljö. 

 

Värderingar

Vår institution är en del av Lunds universitet där grundläggande mänskliga och akademiska värden, akademisk integritet och hederlighet är en självklar och gemensam utgångspunkt.

Ämnet studeras genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och tolerans för olika vetenskapliga discipliner ska råda. Respekt för argument och saklighet ska styra verksamheten, likaväl som främjandet av kritiskt och konstruktivt tänkande. Vi ska fortsätta att utveckla en kreativ och innovativ universitetsmiljö, där utrymme för förändring och utveckling är viktigt.

Vi vill att arbetsglädje och energi ska genomsyra vår arbetssituation och våra insatser. Mångfald, jämställdhet och demokratiska värderingar ska prägla såväl relationerna mellan medarbetarna som vårt förhållande till studenter och övriga relationer till universitet, näringsliv samt offentliga organisationer. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. 

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg