Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Su Mi Dahlgaard-Park

Su Mi Dahlgaard-Park vid sitt skrivbord.

Pågående och senaste forskningsprojekt:

1. ”Innovation and quality for developing sustainable systems, products and services. Collaborative economy and sustainability”. I samarbete med professor Maria Francesca Renzi, professor Marco Frey, professor Roberta Salomone, University of Messina, Italien. Avslutas under 2017.
2. ”Quality in information services and information businesses”. Ett 20-tal forskare från flera olika länder deltar. Pågår till 2018.
3. ”Challenges and opportunities of quality in the 4th industrial revolution”. Internationellt projekt med stort antal deltagande forskare. Pågår till 2018.
4. “Creating profound experience – cases from Korean festival organizations”. Pågår till 2018.
5. ”The Sage encyclopedia of quality and the service economy”. Omkring 250 forskare från hela världen deltog i projektet. Pågick 2011–2015.

Kan du berätta lite om forskningsprojekten?­

– Det gäller flera publiceringsprojekt, både för forskningstidskrifter och böcker. Ett handlar om delningsekonomi och ”sustainability” (uthållighet) och där samarbetar jag med forskare i Italien. Ett annat handlar om kvalitetsevaluering. Flera forskare är med och resultatet ska publiceras i två volymer. Ytterligare ett projekt har anknytning till det ämnet och handlar om att redovisa nya forskningsresultat och tankar kring digitaliseringen – och vilka utmaningar och chanser den för med sig. Det projektet är också ett stort internationellt samarbete och även det ska publiceras i ett par böcker.
– Jag har tidigare studerat publikupplevelser vid olika arrangemang och i ett annat projekt utvecklar jag det vidare. Det handlar om koreanska festivalorganisationer och vilka tankar som ligger bakom arrangemangen. Jag arbetar med observationer och intervjuer med organisatörer och publik.
– Traditionella koreanska maskdanser, som har anknytning till historiska begivenheter, framförs vid festivaler och jag undersöker bland annat hur festivalerna designats och vilken upplevelse besökarna vill ha. Det handlar om en renässans för traditionerna, om landsbygdens historia och en form av nostalgi. Vi är intresserade av våra rötter och det går att se samma intresse på många håll i världen. I en tid med globalisering och industrialisering finns också ”back to the past”.
– Jag arbetar nu bland annat också med att redigera tre tidskrifter och en av dem är kring ämnet hållbar utveckling, ”sustainable development”.

Varför blev du intresserad av dessa områden?

– När det gäller kvalitet, så var det länge relaterat till produkter eller service. Idag är begreppet kvalitet mycket vidare än så. Vad är till exempel kvalitet i samhället? Vi måste också ha ett ”quality of life”-perspektiv (livskvalitet). Det handlar inte längre bara om materiella saker. Hur kan vi skapa ”quality of life”? Vi måste utvidga vårt perspektiv även med ”sustainability”, båda tankarna måste med.
– ”Sustainable development” är ett brett ämne och ett viktigt ämne i alla dess aspekter, inte bara när det gäller rena miljöfrågor utan också när det handlar om att se på organisationer. Det är viktigt att medarbetare mår bra, att arbetsklimat och organisation fungerar.
– När det handlar om ledarskap så är kraven långt högre än tidigare. Från att det bara handlade om vinsten – till att det idag i lika hög grad gäller att se till sådant som mänskliga, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. Ibland tenderar det att bli fokus på just miljön, men det är lika viktigt att de andra delarna finns med i sammanhanget. Man måste tänka på människan. Det är en mycket viktig aspekt av management idag.

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag har deltagit i många forskningsprojekt kring kvalitet, organisationer, strukturprocesser och ledarskap. Det är svårt att peka ut något särskilt. Mycket av min forskning har handlat om hur man skapar engagemang och organisatorisk förändring.
– Mer än 70 procent av alla organisationsförändringar blir inte framgångsrika, trots att man använder mycket resurser. Varför blir de ingen succé? Det handlar om hur man motiverar folk, om tillit, om kultur och klimat inom organisationen. Om folk känner att de inte är med riskerar det leda till resistans. Hur kan man öka den pådrivande kraften istället för att skapa motstånd?
– Ett projekt jag kan nämna var i Dubai, där jag och fem andra forskare 2013 arbetade på regeringens uppdrag med hur den offentliga servicen i landet skulle kunna utvecklas. Frågorna var exempelvis hur långa väntetider som är acceptabla, om bemötande, vilken utbildning som behövs för personalen, vad som är kärnkompetenser.

Varför är din forskning viktig?

– När forskningen är inspirerande är det spännande att skriva och undervisa. I bästa fall kan vi bidra till att förbättra kvalitet och service och hjälpa till med utveckling – att bidra till ”quality of life”.
– Men ibland blir jag lite pessimistisk kring forskningen. Vi använder så mycket resurser i form av tid och pengar, men ger vi verkligen något av värde till omvärlden? Jag kan bli lite avundsjuk på läkare, som kan se resultat direkt av sitt arbete.

Har du något ”drömprojekt” du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Det skulle vara att se på konsekvenserna av den fjärde industriella revolutionen – digitaliseringen. Konsekvenserna av utvecklingen är enorma och påverkar alla aspekter av våra liv. Allt går bokstavligen med ljusets hastighet – och vi hinner inte med att tänka och analysera.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg