Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet

Redogörelse för www.ism.lu.se

Tillgänglighet på Institutionen för service management och tjänstevetenskapers webbplats
Institutionen för service management och tjänstevetenskaper står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här redogörelsen beskriver hur www.ism.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi arbetar i Drupal 7 och ska under hösten 2020 övergå till Drupal 8. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information kring detta.


Hur har vi testat webbplatsen?
Vi har använt oss genom stickprov via verktygen Acess Monitor och Wave för att få en aktuell övergripande uppfattning om webbplatsens brister (www.ism.lu.se).


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


•    En del länkar uppfyller inte kravet på tydlighet. WCAG 2.4.4 (A)
•    Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)
•    Videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser före 23 september 2020 saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)


Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.


Tillgänglighetsbrister i Drupal 7 och 8
Drupal 7
•    Vissa formulär saknar etiketter. WCAG 1.1.1 (A)
•    Mobil meny innehåller tomma länkar. WCAG 2.4.4 (A)


Viktig information
Vi kommer att implementera nya webbmallar (Drupal 8) i slutet av 2020 och kommer då också se över eventuella brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem löpande.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från Institutionen för service management och tjänstevetenskapers webbplats i något annat format kan du kontakta kommunikatör sofia [dot] hermansson [at] ism [dot] lu [dot] se (subject: Om%20tillg%C3%A4nglighet%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20webbplats) . Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi blir medvetna om problemet.


Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Kontakt

Kommunikatör Sofia Hermansson

Email:sofia [dot] hermansson [at] ism [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 66 43