Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

FÖR DIG SOM VILL DOKTORERA INOM TJÄNSTEVETENSKAP
Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – är du en viktig del av forskningen vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarande fyra års heltidsstudier, och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och avslutas med en licentiatavhandling, som ventileras vid ett offentligt seminarium.

Campus Helsingborgs innergård med blommande träd

 

I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling - doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Tjänstevetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Forskningen fokuserar på tjänster och deras koppling till mellanmänskliga relationer och de ekonomiska, kulturella och sociala processer som dessa genereras ur och är förankrade i. Forskningområden inom tjänstevetenskap kan till exempel vara:

  • ledarskaps- och styrningsfrågor i förhållande till serviceverksamheter
  • produktionen och konsumtionen av tjänster och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser 
  • aspekter av tjänsters rumsliga organisering 
  • kommunikationsfrågor som uppstår i samband med tjänster

 

Du är behörig till forskarutbildningen om du har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Intresserad?

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Christian Fuentes

Christian Fuentes
Ansvarig för forskarutbildningen

Epost: christian [dot] fuentes [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 54

 

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg