Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Vanliga frågor och svar

OM KANDIDATPROGRAMMET EQUALITY AND DIVERSITY MANAGEMENT

Fråga: Har ni antagning både höst och vår?
Svar: Nej, vi antar endast nya studenter på höstterminen, men programmet kommer ej att starta höstterminen 2018.

 

Fråga: Läser man både i Helsingborg och i Lund?
Svar: Ja, eftersom programmet är ett samarbete mellan Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg och Genusvetenskapliga institutionen i Lund, innebär det att man läser ungefär hälfen i Helsingborg och hälften i Lund.


Fråga: Hur många kurser läser man samtidigt?
Svar: Du läser endast en kurs (7,5 eller 15 högskolepoäng) åt gången.


Fråga: Finns det valfria poäng inom programmet?
Svar: Ja, du har möjlighet att välja en valfri kurs på 15 hp. Då kan du antingen göra praktik eller läsa en fristående kurs, som kan tillgodoräknas inom programmet.


Fråga: Vad är service management?
Svar: Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av företag och organisationer. Teorin analyseras utifrån ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade perspektiv.

 

Fråga: Vad är genusvetenskap?
Svar: Genusvetenskapen fokuserar bland annat på frågor om makt, identitet och social förändring. Inom ämnet betonas kopplingen mellan kön, genus, etnicitet, klass, funktion/rörlighet och ålder, vilket ger dig verktyg att göra komplexa analyser av dagens samhälle och de organisationer som du kommer verka i.

 

Fråga: Är det föreläsningar varje dag?
Svar: Undervisningen ser olika ut på de olika kurserna. Ibland är det föreläsning, vissa kurser har mest PBL-undervisning (problembaserat lärande), medan vissa har grupparbeten, workshops, case och seminarier. Rollspelsövningar kan dyka upp på en del kurser. Men för alla kurser gäller att heltidsstudier innebär 40 timmars arbetsvecka.


Fråga: Vad får jag för examen?
Svar: Efter avslutad utbildning på 180 högskolepoäng får du en filosofie kandidatexamen i antingen service management eller genusvetenskap – du väljer innan termin 6.
På engelska: Bachelor degree with a major in Service Management / Gender Studies.

 

Fråga: Vilket betyg måste jag ha för att komma in på programmet?
Svar: För att få en uppfattning om hur stora dina chanser är att bli antagen till den utbildning du vill söka kan du titta på VHS sida om antagningspoäng och statistik.


Fråga: Om jag har läst kurser vid högskola eller universitet innan jag börjar på programmet, får jag tillgodoräkna mig dem då?
Svar: Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig vissa kurser som du läst tidigare om det helt motsvarar programmets kurser. Bedömning om huruvida du kan tillgodoräkna dig tidigare studier görs dock först efter du blivit antagen till programmet.


Fråga: Är undervisningen på svenska?
Svar: Kurserna på kandidatprogrammet ges på svenska. Dock är mycket litteratur på engelska och en del gästföreläsningar kan också vara på engelska. Om du vill ha hjälp med att planera studierna eller hitta bättre lässtrategier för att hinna med all litteratur kan du få vägledning hos Studieverkstaden.


Fråga: Hur är Helsingborg som stad? Är det svårt att få boende?
Svar: Helsingborg är en trevlig stad med internationell känsla! Helsingborgs stad har en studentbostadssamordnare som förmedlar kontakter till hyresvärdar.

 

Fråga: Kan man läsa utomlands under programmets gång?
Svar: Ja, du kan läsa vid ett utländskt lärosäte under en termin inom programmet. Du kan söka plats via institutionernas egna avtal, Lunds universitets centrala avtal eller så kan du åka på egen hand. Kurserna du läser utomlands ska sedan tillgodoräknas inom programmet.


Fråga: Hur samarbetar ni med företag och branschen?
Svar: Vi samverkar med ett flertal företag för att få lämpliga fall som kan bli case, undersökningar, enkäter osv. Detta görs regelbundet under utbildningen och även andra företag blandas naturligtvis in. Representanter från företag kommer också till institutionen som gästföreläsare på olika kurser.


Fråga: Ingår det praktik i programmet?
Svar: Ja, du kan välja att praktisera 15 hp inom programmet.

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Veronica Åberg

Veronica Åberg
Studievägledare för kandidatprogrammen Logistics service management och Equality and diversity management

Epost: studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 22

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg