Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

OM KANDIDATPROGRAMMET LOGISTICS SERVICE MANAGEMENT

Fråga: Har ni antagning både höst och vår?
Svar: Nej, vi antar endast nya studenter på höstterminen.

 

Fråga: Läser man både i Helsingborg och i Lund?
Svar: Nej, programmet ges enbart i Helsingborg, även om det är ett samarbete mellan Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg och Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Lund.


Fråga: Hur många kurser läser man samtidigt?
Svar: Du läser en kurs åt gången, antingen en 15-poängskurs eller en 7,5-poängskurs. Varje termin består av två eller ibland tre kurser, på totalt 30 högskolepoäng, som läses efter varandra.

 

Fråga: Vad är service management?
Svar: Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledning av företag och organisationer. Teorin analyseras utifrån ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade perspektiv.


Fråga: Är det föreläsningar varje dag?
Svar: Undervisningen ser olika ut på de olika kurserna. Ibland är det föreläsning, vissa kurser har mest PBL-undervisning (problembaserat lärande), medan vissa har grupparbeten, workshops, case och seminarier. Rollspelsövningar kan dyka upp på en del kurser. Men för alla gäller att heltidsstudier är lika med 40-timmars arbetsvecka.


Fråga: Vilket betyg måste jag ha för att komma in på programmet?
Svar: För att få en uppfattning om hur stora dina chanser är att bli antagen till den utbildning du vill söka kan du titta på UHR:s sida om antagningspoäng och statistik.


Fråga: Vad får jag för examen?
Svar: Efter avslutad utbildning på 180 högskolepoäng får du en Filosofie kandidatexamen i Logistics Service Management med huvudområde Service Management.
På engelska: Degree of Bachelor of Science in Logistics Service Management, Major: Service Management.


Fråga: Hur ser framtiden ut med tanke på jobb? Vad blir jag?
Svar: Efter avslutad utbildning kan du arbeta som t ex logistikchef, projektledare, informatör, inköpare, distributionsansvarig, platschef eller andra befattningar inom logistik, varuflöden och transportekonomi.


Fråga: Jag har läst kurser vid högskola eller universitet innan jag börjar på programmet. Kan jag tillgodoräkna mig dem?
Svar: Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig vissa kurser som du läst tidigare om innehållet helt motsvarar programmets kurser. En bedömning av ett eventuellt tillgodoräknande görs först efter att du har blivit antagen till programmet.


Fråga: Är undervisningen bara på svenska?
Svar: Kurserna på kandidatprogrammet är på svenska, men någon enstaka kurs kan komma att ges på engelska. Mycket av litteratur är på engelska och en del gästföreläsningar kan också vara på engelska. Om du vill ha hjälp med att planera studierna eller hitta bättre lässtrategier för att hinna med all litteratur kan du få vägledning hos Studieverkstaden.


Fråga: Hur är Helsingborg som stad? Är det svårt att få boende t ex?
Svar: Helsingborg är en trevlig stad med internationell känsla! Helsingborgs stad har en studentbostadssamordnare som förmedlar kontakter till hyresvärdar.

 

Fråga: Kan man läsa utomlands under programmets gång?
Svar: Ja, du kan läsa vid ett utländskt universitet under den 5:e terminen på programmet. Du kan ansöka om utbytesstudier via institutionens egna avtal och via Lunds universitets centrala avtal. Du kan också åka på egen hand. Kurserna du läser utomlands ska sedan tillgodoräknas inom programmet.

 

Fråga: Hur samarbetar ni med företag och branschen?
Svar: Vi samarbetar med ett flertal företag för att få lämpliga fall som kan bli case, undersökningar, enkäter och så vidare. Detta görs regelbundet under utbildningen och även andra företag blandas naturligtvis in. Representanter från företag kommer också till institutionen som gästföreläsare på olika kurser.

 

Fråga: Ingår det praktik i programmet?
Svar: Nej det finns ingen praktik. Vi erbjuder istället studenterna en nära kontakt med branschen i form av gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet med näringslivet ger praktisk problemanknytning till programmet.

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Veronica Åberg

Veronica Åberg
Studievägledare för kandidatprogrammen Logistics service management och Equality and diversity management

Epost: studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 22

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg