Söka jobb

Söka arbete

När du söker ett arbete är det viktigt att du frågar dig själv om du tycker tjänsten verkar intressant och om du tror att du har färdigheterna, erfarenheten och de personliga kvalifikationerna som krävs. Sedan är det dags att börja skriva en ansökan.

På Lunds universitets jobb- och karriärportal mycareer.lu.se får du tillgång till jobb, ex-jobb, praktik och traineeplatser i Sverige och internationellt.

 

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att söka jobb eller har andra karriärsfrågor. Kontakta då den centrala karriärvägledningen vid Lunds universitet.

Det finns också praktisk information på Samhällsvetenskapliga fakultetens webb om hur du gör när du söker ditt första jobb och hur du skriver en ansökan och ett cv.

 

Skapa ett kontaktnät

Att tidigt börja odla kontakter med näringslivet och bygga upp professionella nätverk underlättar när du söker arbete efter studierna. 

Här hittar du en lista på olika företagarföreningar och nätverk som vi samarbetar med.

 

Studera vidare

På Lunds universitet har du möjlighet att studera vidare på ett masterprogram efter du tagit en kandidatexamen. Du har därefter också en möjlighet att studera vidare på forskarnivå efter att du tagit en masterexamen.

Läs mer om vårt masterprogram i service management

Läs mer om vår forskarutbildning i tjänstevetenskap