Tidigare studenter berättar

Möt våra tidigare studenter och läs mer om vad de gör idag.

alumner
Alumner från Service Management
Alumner från Service Management

Service management, Retail


  Service management, Tourism & hotel


  Service management, Health


  Logistics service management

  Arbete efter examen

  87% hade jobb inom ett halvår efter examen
  49% hade jobb innan de tagit examen
  89 % tycker att utbildningen är relevant för deras nuvarande jobb
  82% jobbar inom den privata sektorn
  15% jobbar inom den offentliga sektorn
  3% jobbar inom icke-statlig eller ideell sektor

  Källa: Alumnenkäten 2018. Omfattar 500 studenter som avslutat utbildningen 2013-2017.