Kursplan & litteraturlistor för Equality and diversity management

Höstterminen 2019

Termin 5

EDMB51 Genus och rätt (30 hp)

Kursplan
Kurslitteratur
Examinator