Kursplan & litteraturlistor för Equality and diversity management

Vårterminen 2020

Termin 6

Läsperiod 1, Valfria kurser/eller

GNVB61 Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator
 

SMKK60 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator