Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Logistics service management

Vårterminen 2015

Termin 2 

SMLA03 Logistik, enhetslaster och utrustningskomponenter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator
 

SMLA04 Service management: Logistikföretagets
kundrelationer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 4 

SMLB07 Förändringsprocesser i försörjningskedjan (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMLA06 Service management: Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i logistikföretag (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

SMLA11 Komplexa logistiska system (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK10 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator