Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Logistics service management

Höstterminen 2019

Termin 1

LSMA11 Service mangement: Introduktion till service management (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB12 Redovisning och ekonomistyrning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 3

LSMC31 Organisering och marknadsföring av tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB32 Förändringsprocesser i försörjningskedjan (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 5

LSMB51 Strategi och verksamhetsstyrning i tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB52 Miljö- och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA53 Logistik i serviceverksamheter (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator