Kursplan & litteraturlistor för Logistics service management

Vårterminen 2020

Termin 2

LSMB21 Introduktion till supply chain management (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB22 Strategisk logistik (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 4 

LSMB41 Juridik för Logistics service management (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMC42 Methods and analytical skills - Quantitative method (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB43 Metod och analytisk färdighet – kvalitativ metof (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA44 Service management: Uppsatsarbete (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

LSMB61 Applied systems modelling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK60 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator