Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Logistics service management

Vårterminen 2016

Termin 2 

LSMA21 Logistik, enhetslaster och utrustningskomponenter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA22 Service management: Kundrelationer i servcieverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 4 

LSMA41 Service management: Organisering av serviceverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA42 Service management: Ekonomi- och verksamhetsstyrning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

SMLA11 Komplexa logistiska system (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK10 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator