Kursplan & litteraturlistor för Logistics service management HT20

Höstterminen 2020

Termin 1

LSMA11 Service mangement: Introduktion till service management (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB12 Redovisning och ekonomistyrning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 3

LSMD31 Organisering och marknadsföring av tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB32 Förändringsprocesser i försörjningskedjan (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 5

LSMB51 Strategi och verksamhetsstyrning i tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB52 Miljö- och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA53 Logistik i serviceverksamheter (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator