Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaner & litteraturlistor för logistics service management VT 2022

Vårterminen 2022

Termin 2

LGMA21 Strategisk logistik (15 hp), läsperiod 1 & 4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LGMA22 Redovisning och ekonomistyrning (15 hp), läsperiod 2 & 3
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 4 

LSMB41 Juridik för Logistics service management (7,5 hp) - läses parallellt med LSMD42, läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMD42 Metod och analytisk färdighet - kvantitativ metod (7,5 hp) - läses parallellt med LSMB41, läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMB43 Metod och analytisk färdighet – kvalitativ metod (7,5 hp), läsperiod 3
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

LSMA44 Service management: Uppsatsarbete (7,5 hp), läsperiod 4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

LSMB61 Applied systems modelling (15 hp), läsperiod 1-2
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK60 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp), läsperiod 3-4
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator