Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Service management

Vårterminen 2015

Termin 2 

För inriktning Health
KSMB21 Hälsa på marknaden (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMD22 Hospitality Management ur ett
Human Resource-perspektiv (15 hp)

Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMB23 Retail Management - butiken (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism 
KSMC24 Turismens uttrycksformer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMB25 Konsumtion, identitet och kommunikation
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

Termin 4 

För inriktning Health
KSMA42 Hälsans roll i organisationen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMA43 Måltidskonsumtion och måltidsproduktion (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMA44 Retail Management - plats- och
affärsrelationer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism
KSMA45 Turism och platsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMB41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

För inriktning Health
KSMA61 Innovationer och tjänsteutveckling inom
hälsoorganisationer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMB62 Affärsutveckling i upplevelseekonomin (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMA63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism
KSMA64 Hållbar turismutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSKK01 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator