Kursplan & litteraturlistor för Service management HT2020

Höstterminen 2020

Termin 1

KSMB11 Introduktion till service management (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

KSMB12 Servicesektorns framväxt i ett ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

 

Termin 3

KSME31 Organisering och marknadsföring av tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

 

Termin 5

KSMD51 Strategi och verksamhetsstyrning i tjänsteverksamheter (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

KSMC52 Leadership in Service Organisations (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator