Kursplan & litteraturlistor för Service management VT2020

Vårterminen 2020

Termin 2 

För inriktning Health
KSMC21 Health management: Hälsosektorns spridning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMD23 Butiken i ett digitaliserat handelslandskap (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA26 Besöksnäringens framväxt och begrepp (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA27 Besöksnäringens organisation och aktiviteter (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMC25 Konsumtion, identitet och kommunikation (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

Termin 4 

För inriktning Health
KSMC42 Health management: Värdeskapande och service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMC44 Retail management: Handelsrelationer för hållbarhet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA46 Platsutveckling för besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMD41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

För inriktning Health
KSMC61 Health management: Organisering av hälsa som service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMC63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktningarna Tourism & Hotel
KSMA65 Innovation och hållbarhet i besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator