Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Service management VT2021

Vårterminen 2021

Termin 2
 

För inriktning Health
KSMC21 Health management: Hälsosektorns spridning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMD23 Butiken i ett digitaliserat handelslandskap (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA26 Besöksnäringens framväxt och begrepp (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA27 Besöksnäringens organisation och aktiviteter (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMC25 Konsumtion, identitet och kommunikation (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

Termin 4 

För inriktning Health
KSMC42 Health management: Värdeskapande och service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMD44 Handel och hållbarhet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel
KSMA46 Platsutveckling för besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMD41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

För inriktning Health
KSMC61 Health management: Organisering av hälsa som service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMC63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktningarna Tourism & Hotel
KSMA65 Innovation och hållbarhet i besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator