Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaner & litteraturlistor för service management VT2022

Vårterminen 2022

Termin 2
 

SEMA21 Fortsättningskurs i service management (30 hp)
Hälsa, Retail, Turism och hotell (läsperiod 1–4)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

 

Termin 4 

För inriktning Health (läsperiod 1 & 4)
KSMC42 Health management: Värdeskapande och service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 1 & 4)
KSMD44 Handel och hållbarhet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism & hotel (läsperiod 1 & 4)
KSMA46 Platsutveckling för besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator


För inriktning Health, Retail, Tourism & hotel (läsperiod 2 & 3)
KSMD41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

För inriktning Health (läsperiod 1 & 2)
KSMC61 Health management: Organisering av hälsa som service (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail (läsperiod 1 & 2)
KSMC63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktningar Tourism & hotel (läsperiod 1 & 2)
KSMA65 Innovation och hållbarhet i besöksnäringen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Health, Retail, Tourism & hotel (läsperiod 3 & 4)
KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator