Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sista möjligheten att skriva prov

Då vi kontinuerligt vidareutvecklar och förändrar våra kurser innebär det att prov från det senaste kursupplägget endast erbjuds vid ytterligare två tillfällen.

Kurser som kommer att ha sina sista examinationstillfällen:

KSMB11 / LSMA11 / SMAA30 Introduktion till service management, enligt upplägg ht20

I och med att kandidatprogrammen revideras och nya programstrukturer införs från och med hösten 2021, gavs kurserna för sista gången hösten 2020 och läggs sedan ned.  

Extra uppsamlingsprov - Företagsekonomiska grunder
Två extra tillfällen erbjuds:
Tillfälle 1: 16 augusti 2021
Tillfälle 2: 10 november 2021

Extra uppsamlingsprov - Tjänsteperspektivet
Två extra tillfällen erbjuds:
Tillfälle 1: 10 november 2021
Tillfälle 2: Datum kommer senare

 

KSMB12 / SMAA30 Servicesektorns framväxt i ett ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv, enligt upplägg ht20

I och med att kandidatprogrammen revideras och nya programstrukturer införs från och med hösten 2021, gavs kurserna för sista gången hösten 2020 och läggs sedan ned.  

Extra uppsamlingsprov
Två extra tillfällen erbjuds:
Tillfälle 1: 20 december 2021
Tillfälle 2: Preliminärt feb/mars 2022. Datum kommer senare.

 

KSME31 / LSMD31 Organisering och marknadsföring i tjänsteverksamheter, enligt upplägg ht21

I och med att kandidatprogrammen revideras och nya programstrukturer införs från och med hösten 2021, ges kurserna för sista gången hösten 2021 och läggs sedan ned.

Om- och uppsamlingstillfälle ges i samband med kursen ht21 samt att ytterligare två extra inlämningstillfällen kommer erbjudas.

 

KSMB32 / LSMB12 Redovisning och ekonomistyrning, enligt upplägg ht21

I och med att kandidatprogrammen revideras och nya programstrukturer införs från och med hösten 2021, ges kurserna för sista gången hösten 2021 och läggs sedan ned.

Om- och uppsamlingsprov ges i samband med kursen ht21 samt att ytterligare två extra provtillfällen kommer erbjudas.

Kursen kommer att ingå i den nya programstrukturen, men innehåll och upplägg kan förändras.

 

LSMB32 Förändringsprocesser i försörjningskedjan, enligt upplägg ht21

I och med att kandidatprogrammen revideras och nya programstrukturer införs från och med hösten 2021, ges kursen för sista gången hösten 2021 och läggs sedan ned.

Om- och uppsamlingsprov ges i samband med kursen ht21 samt att ytterligare två extra provtillfällen kommer erbjudas.

Kursen kommer att ingå i den nya programstrukturen men innehåll och upplägg kan förändras.

 

Kurser som har haft sina sista examinationstillfällen:

KSMD31 / LSMC31 Organisera och marknadsföra serviceverksamheter, enligt upplägg ht19

Kursens upplägg och litteratur har förändrats från och med hösten 2020, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från ht19 erbjöds under läsåret 2020/2021.