Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sista möjligheten att skriva prov

Då vi kontinuerligt vidareutvecklar och förändrar våra kurser innebär det att prov från det senaste kursupplägget endast erbjuds vid ytterligare två tillfällen.

Kurser som kommer att ha sina sista examinationstillfällen:

KSMD31 / LSMC31 Organisera och marknadsföra serviceverksamheter, enligt upplägg ht19

Kursens upplägg och litteratur har förändrats från och med hösten 2020, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från ht19 kommer att erbjudas under 2020/2021.
Exakta datum meddelas senare.

 

Kurser som har haft sina sista examinationstillfällen:

KSMA31 / KSMB31 Leda, organisera och marknadsföra serviceverksamheter / Organisera och marknadsföra serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC31). Kursen har t.ex. numera endast 1 prov istället för 2. Prov i Organisation erbjöds i november 2017 och i juni 2018. Prov i Marknadsföring erbjöds i december 2017 och i juni 2018.

KSMC31 Organisera och marknadsföra serviceverksamheter, enligt upplägg ht17

Kursens litteratur har förändrats från och med hösten 2018, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från ht17 erbjöds under 2019.
Dessa tillfällena var i januari samt maj 2019.

LSMA41/EDMC41 Organisering av serviceverksamheter, enligt upplägg vt18

Kursen kommer inte att ges fler gånger då programstrukturerna förändrats, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget från vt18 erbjöds under 2019.
Dessa tillfällena var i januari samt maj 2019.

KSMA52/KSMB52 Ledarskapsrollen i serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC52). Prov enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMB52, hösten 2016) erbjöds i januari och juni 2018.

KSMB23 Retail Management – Butiken, enligt upplägg vt17

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC23). Prov erbjöds i april och augusti 2018.

KSMC23 Retail Management – Butiken, enligt upplägg vt18

Kursens litteratur har förändrats från och med våren 2019, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt18 erbjöds under 2019.
Dessa tillfällena var i april samt i augusti 2019.

KSMC24 Turismens uttrycksformer

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom Tourism sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen, som då alltså blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMC24. Prov erbjöds i mars och i juni 2018. Om du saknade obligatoriska moment eller reflektionspapper på kursen KSMC24 fanns det möjlighet att lämna in i samband med båda provtillfällena ovan.

KSME22 Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom H&R sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen på respektive moment, som då blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSME22. De två tillfällena för moment 1 (värdskap; analysuppgift) var i oktober och december 2017. De två tillfällena för moment 2 (personalledning; hemprov) var i november 2017 och januari 2018. De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) var i november 2017 och i mars 2018.

KSMD22 Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSME22) och vt17 var dessutom sista gången inriktningskurs 1 H&R gavs, p.g.a. sammanslagningen av de två inriktningarna Tourism och Hotel & Restaurant.
Under våren och sommaren 2017 erbjöds två provtillfällen, enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMD22, vt 2016), därefter sattes ytterligare provtillfällen in. Dessa provtillfällen blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMD22. De extra tillfällena för moment 1, (värdskap; hemprov), var i oktober och i december 2017. Det extra tillfället för moment 2 (personalledning; salsprov) var i oktober 2017. De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) var i november 2017 och mars 2018.

KSMB43 Matkultur: Konsumtion och produktion

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 2 inom H&R sista gången vårterminen 2018. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen under våren/sommaren 2019, som alltså blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMB43.
Dessa tillfällena var i april samt augusti 2019.

KSMB44 Retail Management: Plats- och affärsrelationer

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny litteratur. Under våren/sommaren 2019 erbjöds de två sista provtillfällena, enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt 2018.
Dessa tillfällena var i april samt augusti 2019.

KSMB45 Turism och platsutveckling

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 2 inom Tourism sista gången vårterminen 2018. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen, som alltså blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMB45.
Dessa tillfällena var i april samt september 2019.

KSMB42 Hälsans roll i organisationen

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny litteratur. Under 2019 erbjöds ett sista provtillfälle, enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt 2017.

KSMC31 / LSMB31 Organisera och marknadsföra serviceverksamheter, enligt upplägg ht18

Kursens litteratur har förändrats från och med hösten 2019, vilket innebar att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från ht18 erbjöds under 2019/2020. Det första tillfället var i januari och det andra i maj.