Ta ut examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven i utbildningsplanen för utbildningen kan du ansöka om att få ut ditt examensbevis. Examensbeviset utfärdas av Examensavdelningen vid Lunds universitet och du gör din ansökan på studentportalen. Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.

Institutionens utbildningar leder till följande examina:

För kandidatprogram i Service Management:

Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science
Major: Service Management

 

För kandidatprogram i Logistics Service Management:

Filosofie kandidatexamen i Logistics Service Management
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science in Logistics Service Management
Major: Service Management

 

För kandidatprogram i Equality and Diversity Management:

Filosofie kandidatexamen i jämställdhets- och mångfaldsutveckling
Huvudområde genusvetenskap eller Service Management

Degree of Bachelor of Science in Equality and Diversity Management
Major: Gender studies or Service Management

 

För masterprogram i Service Management:

Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Service Management med specialisering i Logistics / Retail / Tourism

Degree of Master of Service Management
Major: Service Management with specialisation in Logistics / Retail / Tourism

 

För magisterprogram i Service Management:

Alternativ 1: (enl. 2007 års studieförordning)
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Service Management

Degree of Bachelor of Science
Major: Service Management

i kombination med

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Service Management
Degree of Master of Science (One Year)
Major: Service Management

 

Alternativ 2: (enl. 1993 års studieförordning)
Filosofie magisterexamen
Huvudämne/-område: Service Management

Degree of Master of Social Science (One Year)
Major: Service Management

 

 

 

Avslutningsceremoni

Avslutningsceremonin på Helsingborgs arena 2014
Avslutningsceremonin på Helsingborgs arena 2014

AGORA och Institutionen för service management och tjänstevetenskap håller i början av juni en avslutningsceremoni för de avgående studenterna. Till denna ceremoni, som studentkåren arrangerar, bjuds föräldrar och anhöriga in.