Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behörighetskontroller

FÖR KANDIDATPROGRAMMET LOGISTICS SERVICE MANAGEMENT
Till alla kurser finns det förkunskapskrav som du måste uppfylla innan kursen startar. Vilka förkunskapskrav som gäller för en kurs står i kursplanen.
Vi genomför behörighetskontroller inför termin 3, termin 5 samt examensarbetet termin 6. Vilka behörighetskrav som gäller för respektive termin står angivet nedan.

Uppfyller du inte behörighetskraven inför aktuell termin, kontakta studievägledare för att diskutera din situation.

Observera! Om du haft studieuppehåll och kommer tillbaka gäller behörighetskraven för den aktuella kursen. T ex om du antogs hösten 2017, hade 1 års studieuppehåll och ska påbörja termin 3 hösten 2019 (istället för ht18) gäller behörighetskraven för antagna hösten 2018.
 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2018:

Behörighet inför termin 3, hösten 2019
Till kursen "Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter" krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen LSMB11 Introduktion till Service Management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2020
Till kursen "Strategi och verksamhetsstyrning" krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet, varav 45 hp ska vara inom huvudområdeskurser i service management. Av dessa 45 hp måste 15 hp komma från kurserna  LSMB31 "Organisering och marknadsföring" och/eller LSMB12 "Redovisning och ekonomistyrning". De 15 poängen från dessa kurser måste bestå av minst två individuella prov. De individuella proven är provet i Organisation & Marknadsföring, provet i Redovisning samt provet i Ekonomistyrning.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2021
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet från termin 4, måste också vara klart.
 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2017:

Behörighet inför termin 3, hösten 2018
Till kursen "Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter" krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen LSMB11 Introduktion till Service Management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2019
Till kursen "Strategi och verksamhetsstyrning" krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet, varav 45 hp ska vara inom huvudområdeskurser i service management. Av dessa 45 hp måste 15 hp komma från kurserna  "Organisering och marknadsföring" och/eller LSMB12 "Redovisning och ekonomistyrning". De 15 poängen från dessa kurser måste bestå av minst två individuella prov. De individuella proven är provet i Organisation & Marknadsföring, provet i Redovisning samt provet i Ekonomistyrning.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2020
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet från termin 4, måste också vara klart.
 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2016:

Behörighet inför termin 3, hösten 2017
Till kursen LSMA31 Förändringsprocesser i försörjningskedjan krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen LSMA11 Introduktion till Service Management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2018
Till kursen LSMA51 Miljö och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv med kvantitativ metod krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet, varav 45 hp ska vara inom huvudområdeskurser i service management.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2019
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen LSMA41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2015:

Behörighet inför termin 3, hösten 2016
Till kursen LSMA31 Förändringsprocesser i försörjningskedjan krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen LSMA11 Introduktion till Service Management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2017
Till kursen LSMA51 Miljö och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv med kvantitativ metod krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet, varav 45 hp ska vara inom huvudområdeskurser i service management.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2018
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen LSMA41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2014:

Behörighet inför termin 5, hösten 2016
Till kursen LSMA51 Miljö och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv med kvantitativ metod krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet, varav 45 hp ska vara inom huvudområdeskurser i service management.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2017
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen LSMA41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2013 eller tidigare:

Om du tillhör en äldre årskull och vill läsa oavklarade kurser måste du uppfylla den aktuella kursens behörighetskrav. Välkommen att kontakta institutionens studievägledare om du är osäker på din behörighet.

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg