Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behörighetskontroller 

FÖR Kandidatprogrammet Equality and Diversity Management
Till alla kurser finns det förkunskapskrav som du måste uppfylla innan kursen startar. Vilka förkunskapskrav som gäller för en kurs står i kursplanen.
Vi genomför behörighetskontroller inför termin 3, termin 6 samt examensarbetet. Vilka behörighetskrav som gäller för respektive termin står angivet nedan.

Uppfyller du inte behörighetskraven inför aktuell termin, kontakta studievägledare för att diskutera din situation.

Observera! Om du haft studieuppehåll och kommer tillbaka gäller behörighetskraven för den aktuella kursen. T ex om du antogs hösten 2017, hade 1 års studieuppehåll och ska påbörja termin 3 hösten 2019 (istället för ht18) gäller behörighetskraven för antagna hösten 2018.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2017

Behörighet inför termin 3, hösten 2018
Till kursen "Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter" krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen EDMA11 Introduktion till equality and diversity management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2019
Till kursen "Genus och rätt" krävs att du klarat minst 90 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 90 hp ska minst 45 hp bestå av kurser inom Genusvetenskap.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2020
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i valt huvudområde (Service Management alternativt Genusvetenskap). Uppsatsarbetet från termin 4, måste också vara klart.
 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2016

Behörighet inför termin 3, hösten 2017
Till kursen EDMB34 Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, krävs att du har godkänt i minst 45 hp inom programmet. Av dessa måste 30 hp utgöras av avslutad: EDMA11 Introduktion till equality and diversity management, 15 hp, EDMB21 Genusvetenskaplig teori 7,5 hp, samt EDMB22 Metod och analytisk färdighet 7,5 hp.

Behörighet inför termin 6, våren 2019
Inför termin 6 och kursen EDMB61 Implementering av mångfald inom organisationer krävs att du har godkänt i minst 105 hp inom programmet.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2019 (för dig som väljer service management som huvudområde i din examen)
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen EDMC41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2015

Behörighet inför termin 3, hösten 2016
Till kursen EDMB34 Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, krävs att du har godkänt i minst 45 hp inom programmet. Av dessa måste 30 hp utgöras av avslutad: EDMA11 Introduktion till equality and diversity management, 15 hp, EDMA21 Genusvetenskaplig teori 7,5 hp, samt EDMA22 Metod och analytisk färdighet 7,5 hp.

Behörighet inför termin 6, våren 2018
Inför termin 6 och kursen EDMB61 Implementering av mångfald inom organisationer krävs att du har godkänt i minst 105 hp inom programmet.

Behörighet inför examensarbetet, våren 2018 (för dig som väljer service management som huvudområde i din examen)
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen EDMC41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2014

Behörighet inför termin 6, våren 2017
Inför termin 6 och kursen EDMB61 Implementering av mångfald inom organisationer krävs att du har godkänt i minst 105 hp inom programmet.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, läsperiod 2 våren 2017 (för dig som väljer service management som huvudområde i din examen)
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet, varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management. Uppsatsarbetet på 7 hp, från organisationskursen EDMC41 på termin 4, måste också vara klart.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2013

Behörighet inför termin 6, våren 2016
Inför termin 6 och kursen EDMA61/EDMA62 Implementering av mångfald inom organisationer ur ett service management-perspektiv krävs att du har godkänt i minst 105 hp inom programmet.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, läsperiod 2 våren 2016 (för dig som väljer service management som huvudområde i din examen)
Inför kursen SMKK10 Examensarbete för kandidatexamen krävs att du har godkänt i minst 120 hp inom programmet varav 60 hp inom huvudområdeskurser i service management.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2012 eller tidigare

Om du tillhör en äldre årskull och vill läsa oavklarade kurser måste du uppfylla den aktuella kursens behörighetskrav. Välkommen att kontakta institutionens studievägledare om du är osäker på din behörighet.

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg