Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behörighetskontroller

för Kandidatprogrammet Service Management
Till alla kurser finns det förkunskapskrav som du måste uppfylla innan kursen startar. Vilka förkunskapskrav som gäller för en kurs står i kursplanen.
Vi genomför behörighetskontroller inför termin 3, termin 5 samt examensarbetet termin 6. Vilka behörighetskrav som gäller respektive termin står angivet nedan.

Uppfyller du inte behörighetskraven inför aktuell termin, kontakta studievägledare för att diskutera din situation.

Observera! Om du haft studieuppehåll och kommer tillbaka gäller behörighetskraven för den aktuella kursen. T ex om du antogs hösten 2017, hade 1 års studieuppehåll och ska påbörja termin 3 hösten 2019 (istället för ht18) gäller behörighetskraven för antagna hösten 2018.
 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2018:

Behörighet inför termin 3, hösten 2019
Till kursen KSMC31 Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen KSMB11 Introduktion till service management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2020
Till kursen KSMC51 Strategi- och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter krävs:

  • Totalt 90 hp avklarade på programmet.
  • Av dessa 90 poäng måste 15 hp komma från kurserna KSMC31, Organisering och marknadsföring och/eller KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning. De 15 poängen från dessa kurser måste bestå av minst två individuella prov, av tre möjliga.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, våren 2021
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet. Av dessa 120 hp ska 7 hp vara uppsatsarbetet på inriktningskurs 2, termin 4.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2017:

Behörighet inför termin 3, hösten 2018
Till kursen KSMC31 Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen KSMB11 Introduktion till service management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2019
Till kursen KSMC51 Strategi- och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter krävs:

  • Totalt 90 hp avklarade på programmet.
  • Av dessa 90 poäng måste 15 hp komma från kurserna KSMC31, Organisering och marknadsföring och/eller KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning. De 15 poängen från dessa kurser måste bestå av minst två individuella prov, av tre möjliga.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, våren 2020
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet. Av dessa 120 hp ska 7 hp vara uppsatsarbetet på inriktningskurs 2, termin 4.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2016:

Behörighet inför termin 3, hösten 2017
Till kursen KSMC31 Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen KSMB11 Introduktion till service management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2018
Till kursen KSMC51 Strategi- och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter krävs:

  • Totalt 90 hp avklarade på programmet.
  • Av dessa 90 poäng måste 15 hp komma från kurserna KSMC31, Organisering och marknadsföring och/eller KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning. De 15 poängen från dessa kurser måste bestå av minst två individuella prov, av tre möjliga.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, våren 2019
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet. Av dessa 120 hp ska 7 hp vara uppsatsarbetet på inriktningskurs 2, termin 4.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2015:

Behörighet inför termin 3, hösten 2016
Till kursen KSMB31 Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter krävs att du har klarat minst 45 hp inom programmet, antingen från hela kurser eller moment på kurser. Av dessa 45 hp ska 15 hp bestå av kursen KSMB11 Introduktion till service management.

Behörighet inför termin 5, hösten 2017
Till kursen KSMC51 Strategi- och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter krävs:

  • Totalt 90 hp avklarade på programmet.
  • 15 hp ska bestå av moment från KSMB31, Organisering och marknadsföring och/eller KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning. Av dessa måste minst 2 moment vara individuella.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, våren 2018
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet. Av dessa 120 hp ska 7 hp vara uppsatsarbetet på inriktningskurs 2, termin 4.


Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2014:

Behörighet inför termin 5, hösten 2016
Till kursen KSMC51 Strategi- och verksamhetsstyrning i serviceverksamheter krävs att du har klarat minst 90 hp inom programmet. Av dessa 90 hp ska 15 hp bestå av moment från kurserna KSMB31 Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter och/eller KSMB32 Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter.

Behörighet inför Examensarbete för kandidatexamen, våren 2017
Till kursen krävs att du har klarat minst 120 hp inom programmet. Av dessa 120 hp ska 7 hp vara uppsatsarbetet på inriktningskurs 2, termin 4.

 

Behörighetskrav för dig som antogs hösten 2013 eller tidigare:

Om du tillhör en äldre årskull och vill läsa oavklarade kurser måste du uppfylla den aktuella kursens behörighetskrav. Välkommen att kontakta institutionens studievägledare om du är osäker på din behörighet.

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg