Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sista möjligheten att skriva prov

Då vi kontinuerligt vidareutvecklar och förändrar våra kurser innebär det att prov från det senaste kursupplägget endast erbjuds ytterligare två tillfällen.

Vi har mailat information till alla berörda studenter på de kurser det gäller, men för närvarande har Lunds universitet problem med att nå framför allt hotmail-adresser. Samma information finns även nedan.

KSMA31 / KSMB31
Leda, organisera och marknadsföra serviceverksamheter / Organisera och marknadsföra serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bl a ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC31). Kursen kommer t ex numera endast ha 1 prov istället för 2.

Denna förändring innebär att vi kommer att erbjuda två provtillfällen till för respektive prov, enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMB31, hösten 2016). Dessa provtillfällen blir alltså de sista möjligheterna för dig att slutföra kursen KSMA31/KSMB31.
 
Första tillfället:
Organisation: Lördagen den 18 november kl.9-13 i sal C548.
Marknadsföring: Lördagen den 16 december kl.9-13 i sal C548.
Anmälan görs på Mitt Campus senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.
 
Det andra tillfället för respektive prov är:
Juni 2018 (håll utkik på Mitt Campus för exakt dag och tid – samt anmälan).
 
OBS!
Var noga med att du anmäler dig till rätt provtillfälle:
KSMB31 Organisation, uppsamlingsprov enl. upplägg HT16
KSMB31 Marknadsföring, uppsamlingsprov enl. upplägg HT16

 

KSMA52 / KSMB52
Ledarskapsrollen i serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bl a ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC52).

Denna förändring innebär att vi kommer att erbjuda två provtillfällen, enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMB52, hösten 2016). Dessa provtillfällen blir alltså de sista möjligheterna för dig att slutföra kursen KSMA52/KSMB52.
 
Första tillfället är:
Lördagen den 27 januari kl.9-14 i sal C548.
Anmälan görs på Mitt Campus senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.
 
Det andra tillfället för provet är:
Juni 2018 (håll utkik på Mitt Campus för exakt dag och tid – samt anmälan).
 
OBS!
Var noga med att du anmäler dig till rätt provtillfälle:
KSMB52 Uppsamlingsprov enl. upplägg HT16


Om du saknar "Personligt ledarskapsdokument" på kursen KSMA52/KSMB52 finns det möjlighet att lämna in i samband med båda provtillfällena ovan. Inlämning sker på kurshemsidan på Live@Lund för KSMB52, ht16. Har du inte åtkomst till den sidan, kontakta oss på info [at] ism [dot] lu [dot] se.

Om du saknar obligatoriska moment på kursen KSMA52/KSMB52 och ska lämna in en kompletteringsuppgift finns det möjlighet att lämna in i samband med båda provtillfällena ovan. Inlämning sker på kurshemsidan för KSMB52, ht16. Har du inte åtkomst till den sidan, kontakta oss på info [at] ism [dot] lu [dot] se.


KSME22
Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom H&R sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebär att vi kommer att erbjuda ytterligare två provtillfällen på respektive moment, som då alltså blir de sista möjligheterna för dig att slutföra kursen KSME22.


De två tillfällena för moment 1 (värdskap; analysuppgift) är:
Måndag den 2 oktober 2017 kl 8:00.
Måndag den 4 december 2017 kl 8:00.
(Lämna in övningen via Live@Lund.)


De två tillfällena för moment 2 (personalledning; hemprov) är:
Lördag den 11 november 2017 kl 9-15
Torsdag den 4 januari 2018 kl 9-15
(Hemprovet finns tillgängligt på Live@Lund under de angivna tiderna.)


De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) är:
Lördag den 25 november 2017 kl 9-13
Lördag den 3 mars 2018 kl 9-13
Anmälan görs på Studentportalen senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.
 

 

KSMD22
Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2017, med bl a ny poängfördelning och ny kurskod (KSME22) och vt17 var dessutom sista gången inriktningskurs 1 H&R gavs, pga sammanslagningen av de två inriktningarna Tourism och Hotel & Restaurant.
Under våren och sommaren 2017 erbjöds två provtillfällen, enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMD22, vt 2016), därefter sattes ytterligare provtillfällen in. Dessa provtillfällen blir alltså de absolut sista möjligheterna för dig att slutföra kursen KSMD22.

De extra tillfällena för moment 1, (värdskap; hemprov), är:
Måndag den 2 oktober 2017 kl 8:00.
Måndag den 4 december 2017 kl 8:00.
Lämna in provet via Live@Lund.

Det extra tillfället för moment 2 (personalledning; salsprov) är:
Lördagen den 28 oktober kl 9-13.
Anmälan görs på Mitt Campus senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.
OBS!
Var noga med att du anmäler dig till rätt provtillfälle:
KSMD22 Uppsamlingsprov enl. upplägg VT16

De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) är:
Lördag den 25 november 2017 kl 9-13
Lördag den 3 mars 2018 kl 9-13
Anmälan görs på Studentportalen senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.
OBS! Anmäl dig till provtillfälle: KSME22 Uppsamlingsprov
 

KSMC24
Turismens uttrycksformer

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom Tourism sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebär att vi kommer att erbjuda ytterligare två provtillfällen, som då alltså blir de sista möjligheterna för dig att slutföra kursen KSMC24.

De två tillfällena för provet är:
Lördag den 3 mars 2018 kl 9-13
Juni 2018 - dag meddelas senare.

Anmälan görs på Studentportalen senast 1 vecka innan provtillfället. Anmälan öppnas 1 månad innan.


Om du saknar obligatoriska moment eller reflektionspapper på kursen KSMC24 finns det möjlighet att lämna in i samband med båda provtillfällena ovan. Inlämning sker på kurshemsidan för KSMC24, vt17. Har du inte åtkomst till den sidan, kontakta oss på info [at] ism [dot] lu [dot] se.

 

 

 

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg