Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sista möjligheten att skriva prov

Då vi kontinuerligt vidareutvecklar och förändrar våra kurser innebär det att prov från det senaste kursupplägget endast erbjuds vid ytterligare två tillfällen.

Kurser som kommer att ha sina sista examinationstillfällen:

KSMB42 Hälsans roll i organisationen

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny litteratur. Under våren/sommaren 2019 kommer ett sista provtillfälle erbjudas, enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt 2017.
Exakt datum kommer senare.

KSMB43 Matkultur: Konsumtion och produktion

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 2 inom H&R sista gången vårterminen 2018. Denna förändring innebär att vi erbjuder ytterligare två provtillfällen, som alltså blir de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMB43.
Exakt datum för prov meddelas senare.

KSMB44 Retail Management: Plats- och affärsrelationer

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny litteratur. Under våren/sommaren 2019 kommer de två sista provtillfällena att erbjudas, enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt 2018.
Första tillfället blir:
Måndag 1 april kl.14.00-19.00
Andra tillfället blir i augusti 2019, exakt datum meddelas här senare.

KSMB45 Turism och platsutveckling

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 2 inom Tourism sista gången vårterminen 2018. Denna förändring innebär att vi erbjuder ytterligare två provtillfällen, som alltså blir de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMB45.
Första tillfället blir:
Måndag 1 april kl.9.00-13.00
Andra tillfället blir i augusti 2019, exakt datum meddelas här senare.

KSMC23 Retail Management – Butiken, enligt upplägg vt18

Kursens litteratur har förändrats från och med våren 2019, vilket innebär att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från vt18 kommer att erbjudas under 2019.
Första tillfället blir:
8 april kl.8.00-12.00
Andra tillfället blir i augusti 2019, exakt datum meddelas här senare.

KSMC31 Organisera och marknadsföra serviceverksamheter, enligt upplägg ht17

Kursens litteratur har förändrats från och med hösten 2018, vilket innebär att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget med litteratur från ht17 kommer att erbjudas under 2019.
Första tillfället var:
Torsdag 10 januari 2019
Sista tillfället blir:
Torsdag 16 maj 2019 kl.9.00-13.00

LSMA41/EDMC41 Organisering av serviceverksamheter, enligt upplägg vt18

Kursen kommer inte att ges fler gånger då programstrukturerna förändrats, vilket innebär att de två sista provtillfällena enligt det gamla kursupplägget från vt18 kommer att erbjudas under 2019.
Första tillfället var:
Torsdag 10 januari 2019.
Sista tillfället blir:
Torsdag 16 maj kl.9.00-13.00
 

 

Kurser som har haft sina sista examinationstillfällen:

KSMB23 Retail Management – Butiken

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2018, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC23). Prov erbjöds den 11 april och den 21 augusti 2018.

KSMA52/KSMB52 Ledarskapsrollen i serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC52). Prov enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMB52, hösten 2016) erbjöds den 27 januari och den 2 juni 2018.

KSMA31 / KSMB31 Leda, organisera och marknadsföra serviceverksamheter / Organisera och marknadsföra serviceverksamheter

Kursens upplägg har förändrats från och med hösten 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSMC31). Kursen har t.ex. numera endast 1 prov istället för 2. Prov i Organisation erbjöds den 18 november 2017 och den 9 juni 2018. Prov i Marknadsföring erbjöds den 16 december 2017 och den 16 juni 2018.

KSMC24 Turismens uttrycksformer

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom Tourism sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen, som då alltså blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMC24. Prov erbjöds den 3 mars och den 2 juni 2018. Om du saknade obligatoriska moment eller reflektionspapper på kursen KSMC24 fanns det möjlighet att lämna in i samband med båda provtillfällena ovan.

KSME22 Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

I och med sammanslagningen av inriktningarna i Tourism och Hotel & Restaurant hölls inriktningskurs 1 inom H&R sista gången vårterminen 2017. Denna förändring innebar att vi erbjöd ytterligare två provtillfällen på respektive moment, som då blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSME22. De två tillfällena för moment 1 (värdskap; analysuppgift) var den 2 oktober och den 4 december 2017. De två tillfällena för moment 2 (personalledning; hemprov) var den 11 november 2017 och den 4 januari 2018. De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) var den 25 november 2017 och den 3 mars 2018.

KSMD22 Hospitality Management ur ett Human Resource-perspektiv

Kursens upplägg har förändrats från och med våren 2017, med bland annat ny poängfördelning och ny kurskod (KSME22) och vt17 var dessutom sista gången inriktningskurs 1 H&R gavs, p.g.a. sammanslagningen av de två inriktningarna Tourism och Hotel & Restaurant.
Under våren och sommaren 2017 erbjöds två provtillfällen, enligt det gamla kursupplägget (med litteratur för KSMD22, vt 2016), därefter sattes ytterligare provtillfällen in. Dessa provtillfällen blev de sista möjligheterna att slutföra kursen KSMD22. De extra tillfällena för moment 1, (värdskap; hemprov), var den 2 oktober och den 4 december 2017. Det extra tillfället för moment 2 (personalledning; salsprov) var den 28 oktober. De två tillfällena för moment 3 (arbetsrätt; salsprov) var den 25 november 2017 och den 3 mars 2018.

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg