Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programmets upplägg

ÖVERSIKT FÖR KANDIDATPROGRAMMET I LOGISTICS SERVICE MANAGEMENT

Programöversikt LOG
År 1

Under din första termin på utbildningen läser du introduktionskurser till både ämnet service management och till supply chain management. Inledningsvis lär du dig om tjänsteperspektivet, ett kundorienterat synsätt och marknadsföring i tjänstesamhället. Därefter läser du om logistikens olika processer och om vad supply chain management innebär. Under vårterminen läser du grundläggande redovisning och ekonomistyrning. Det första året avslutas med en kurs i strategisk logistik där du lär dig om betydelsen av olika beslut inom logistikbranschen.

År 2

Det andra året bygger du vidare på din förståelse för arbetet med att utveckla framtidens hållbara logistiklösningar inom tjänstesamhället. Under höstterminen utvecklar du din förmåga att använda metoder och modeller som bygger på simuleringar för att förstå olika logistiksystem. Du får samtidigt kunskaper om hur man arbetar med miljö- och kvalitetsstyrning. Du läser också juridik och lär dig hur man tillämpar regler som påverkar transport och handel. Under vårterminen lär du dig olika metoder för att samla in och analysera ett material, göra en vetenskaplig undersökning och skriva en akademisk uppsats. Terminen avslutas med en introduktion till organisation och organisering av tjänsteverksamheter.

År 3

Under höstterminen får du möjlighet att utveckla kunskaper om förändringsprocesser och verksamhetsutveckling. Du lär du dig att starta och driva ett förändringsarbete för ett effektivt logistiksystem. Det handlar både om den fysiska uppbyggnaden, tekniska stödsystem samt hur arbetet organiseras. Du läser också en kurs om strategisk tjänsteutveckling där du lär dig att se sambanden mellan strategi, organisation och system. Din sista termin på utbildningen inleds med kurser inom digitalisering och hur man kan se på logistik ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Under våren skriver du också ett examensarbete med utgångspunkt i en forskningsfråga inom service management som du är intresserad av.